Интегриран подход към Кибер сигурността

Конференцията се проведе в Централен Военен Клуб, гр. София с организатори Организацията за наука и технологии (STO) и Изпълнителен офис на Служба за поддръжка на сътрудничество (CSO). Една от основните цели на Организацията за наука и технологии (STO) е да наблюдава новите технологии и да обединява експерти, които да представят и обсъдят нуждите и идеите […]
Read More