Интегриран подход към Кибер сигурността

Конференцията се проведе в Централен Военен Клуб, гр. София с организатори Организацията за наука и технологии (STO) и Изпълнителен офис на Служба за поддръжка на сътрудничество (CSO). Една от основните цели на Организацията за наука и технологии (STO) е да наблюдава новите технологии и да обединява експерти, които да представят и обсъдят нуждите и идеите […]
Read More

Годишен семинар на Центъра за знания за управление на риска от бедствия

Годишен научен семинар на Центъра за знания за управление на риска от бедствия към Съвместния изследователски център на ЕК Семинарът има за цел да събере около 120 експерти от различни дисциплини по управление на бедствия, ранно откриване, прогнозиране, предупреждение и оценка на риска от природни и причинени от човека бедствия, както в областта на гражданската […]
Read More