Международна конференция „Енергийна сигурност на Югоизточна Европа и Национална сигурност“

Конференцията се проведе в Интер Експо Център, гр. София с организатори Български енергиен и минен форум, в партньорство с УНСС и Министерски съвет на Република България.

Динамичните промени в енергийното развитие на страните – членки на ЕС както и на света и новите заплахи, като рисковете за осигуряване на непрекъснатост на доставките на енергийни суровини и енергия, доминирането на геополитическите над икономическите интереси в редица случаи на монополни доставки, както и нарастващите терористични заплахи поставят темата за енергийната сигурност в основата на националната сигурност на държавата. Сигурността на доставките на енергия и енергийни ресурси става първи приоритет в енергийната политика на страните – членки на ЕС.

Основните цели на конференцията са свързани с дискусии на връзката между националната сигурност и сигурността на доставките и методите и техническите средства за повишаване на тяхната надеждност срещу потенциални увреждания и терористични атаки на енергийната инженерна инфраструктура ще бъдат другата основна цел на дискусиите.

В конференцията, като лектор, взе участие един от младите специалисти от екипа на ЦИНСО-БАН- Атанас Радев, като изнесе доклад на тема „Кибер сигурността през очите на обикновения потребител.“