ХЕМУС 2024 – Седмица на НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС

Previous Next На 6 юни 2024 г. се проведе първият ден от ХЕМУС 2024 – Седмица на НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС, която бе организирана от Центърa за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН (ЦИНСО-БАН), съвместно с Института по отбрана, под патронажа на Белгийското председателство на Съвета на ЕС […]
Read More

ALTER провежда първите посещения на място в Армения

Членовете на екипа на ALTER се събраха в Ереван, Армения от 18 до 22 юни, за да се срещнат, както със заинтересованите, така и да се запознаят с трите целеви области на проекта. Екипът посети южната част на страната – Арменския регион Сюник и посети градовете Капан и Кахаран, разположени в проектна зона 3. Те […]
Read More

Интегриран подход към Кибер сигурността

Конференцията се проведе в Централен Военен Клуб, гр. София с организатори Организацията за наука и технологии (STO) и Изпълнителен офис на Служба за поддръжка на сътрудничество (CSO). Една от основните цели на Организацията за наука и технологии (STO) е да наблюдава новите технологии и да обединява експерти, които да представят и обсъдят нуждите и идеите […]
Read More

Годишен семинар на Центъра за знания за управление на риска от бедствия

Годишен научен семинар на Центъра за знания за управление на риска от бедствия към Съвместния изследователски център на ЕК Семинарът има за цел да събере около 120 експерти от различни дисциплини по управление на бедствия, ранно откриване, прогнозиране, предупреждение и оценка на риска от природни и причинени от човека бедствия, както в областта на гражданската […]
Read More

Първа „пускова“ среща по проекта „ALTER“

В Атина на 12 и 13 февруари 2018 г. се проведе първа „пускова В Атина на 12 и 13 февруари 2018 г. се проведе първа „пускова“ среща на проекта ALTER в помещенията на Геодинамичния институт на Националната обсерватория в Атина. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия – ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“. Алиансът за […]
Read More