За нас

Нашият фокус

Българската академия на науките (БАН) е водещата национална институция в областта на фундаменталните и приложни изследвания, технологичното развитие, експериментирането и научната поддръжка на формирането и планирането на политиката за сигурност и отбрана.

Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО), основан през 2002 г., с основна стратегическа цел да подпомага, координира и организира изследванията по сигурността и отбраната в рамките на БАН чрез развитие на сътрудничество със заинтересованите държавни институции от системата за национална сигурност.

Дейността на Центъра е фокусирана върху предоставяне на информация до институтите и лабораториите на БАН, изследователски групи и отделни учени за потребностите и програмите на потенциални потребители, възможностите за двустранно и многостранно сътрудничество в рамките на НАТО и Европейския съюз.

Информация

ЦИНСО поддържа база от данни за налични технологии и капацитета на изследователски структури, групи и учени

Координация

ЦИНСО в своята дейност служи като Национален център за координация на изследванията по сигурността и отбраната

Проучване

Успоредно с координационната си дейност ЦИНСО организира и ръководи мащабни интердисциплинарни изследвания

Изследвания и технологии за устойчивост на критичната инфраструктура

Start Creating Your Website Today

We Design, Build & Support Websites Worldwide.

Нашата роля е да защитаваме националните интереси, да насърчаваме сигурността и стабилността в света.

Нашата мисия

Да бъде свързващо звено между БАН и държавните институции за развитието на изследвания в областта на националната сигурност и отбрана на Република България.

Нашата визия

Науката е неотменна част от развитието на ефективни отбранителни способности. БАН като водеща научна организация в Р. България трябва да играе ключова роля в процесиите на модерация на българската армия, службите за сигурност и националната система за управление при кризи чрез своята експертиза в различни области на теоретичната и приложна научна дейност.

Нашите ценности

Сила (кураж)

Силата да казваш и правиш във всяка ситуация правилните неща.

Последователност

Последователност и твърдост в действията, отстояване на своето мнение.

Достойнство

Достойност в собствените действия, уважение към действията на другите.

Съвършенство

Стремеж всеки ден да бъдеш най-добър в професионален и в личен план.

Информационна дейност

Национална сигурност
95%
Отбранителна политика
92%
Управление на кризи
88%
Информационна сигурност
86%
man-using-modern-computer-visual-screen-technology

Разработки и изследвания

Фундаментални и приложни изследвания
95%
Технологично развитие
92%
Научни експерименти
88%
Информационно осигуряване
86%