Подпомага

изследванията, анализите и създаването на систематизирана оценка, въз основа на която е възможно ефективно и ефикасно вземане на решение в областта на сигурността и отбраната чрез участието в разработването на националните програми в тези сфери

Координира

взаимодействието на институтите и лабораториите на БАН с държавните структури в сферата на сигурността, отбраната и управлението на кризи, както и двустранно и многостранно сътрудничество в рамките на НАТО и Европейския съюз и други международни организации в тези сфери

Организира

изпълненото на съвместни проекти и конкретни задачи за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на българските структури за управление на кризи, сигурност и отбрана чрез провеждането на приложна и експериментална научно-изследователска дейност в рамките на институтите и лабораториите на БАН

Нашият фокус

Мисия, цели, дейност

Българската академия на науките (БАН) е водещата национална институция в областта на фундаменталните и приложни изследвания, технологичното развитие, експериментирането и научната поддръжка на формирането и планирането на политиката за сигурност и отбрана.

Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО), основан през 2002 г., с основна стратегическа цел да подпомага, координира и организира изследванията по сигурността и отбраната в рамките на БАН чрез развитие на сътрудничество със заинтересованите държавни институции от системата за национална сигурност.

Дейността на Центъра е фокусирана върху предоставяне на информация до институтите и лабораториите на БАН, изследователски групи и отделни учени за потребностите и програмите на потенциални потребители, възможностите за двустранно и многостранно сътрудничество в рамките на НАТО и Европейския съюз.

Оперативни дейности

Експертна и научна дейност в областта на Европейската политика за сигурност и отбрана, защита на критичната инфраструктура, кибер-сигурност и др.

Консултативни
органи

Участие в съвещателни органи и експертни групи към различни държавни институции: НС, МС, МВР, МО, МОН и МИ.

Национални
програми

Участие в национални научни програми в областта на националната сигурност и отбрана.

Международни
проекти

Участие в международни проекти, свързани с научното прогнозиране в областта на националната сигурност и управлението на кризи

Научни
конференции

Извършване на проучвателна, информационна и експертна дейностт. Участие в научни конференции и семинари. 

Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана

подпомага, координира и организира изследванията по сигурността и отбраната на страната

Нашата роля е да защитаваме националните интереси, да насърчаваме сигурността и стабилността в света.

Нашата мисия

Да бъде свързващо звено между БАН и държавните институции за развитието на изследвания в областта на националната сигурност и отбрана на Република България.

Нашата визия

Науката е неотменна част от развитието на ефективни отбранителни способности. БАН като водеща научна организация в Р. България трябва да играе ключова роля в процесиите  на модерация на българската армия, службите за сигурност и националната система за управление при кризи чрез своята експертиза в различни области на теоретичната и приложна научна дейност

We love what we do & we do it with passion!

Mori is a design studio founded in London and expanded our services, and become a multinational firm, offering services and solutions Worldwide.
Web Design
95%
Branding
88%
Illustration
99%
theme-24
1
Happy Clients
1
Cups of Coffee
1
Working Hours
1
Awards

Новини

ХЕМУС 2024 – Седмица на НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС

Previous Next На 6 юни 2024 г. се проведе първият ден от ХЕМУС 2024 – Седмица на НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И…
17/06/2024

Инвестициите като фактор за глобалното позициониране на Китай

На 28 юли 2021 г. беше проведена дискусия на тема “Инвестициите като фактор за глобалното позициониране на Китай” организирана от Софийския…
17/06/2024

“РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“ – партньор за България в „Copernicus Masters“ и „Galileo Masters“

Офисът за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“, с подкрепата на ...
10/07/2020

Първият в България хакатон по европейската програма за наблюдение на Земята – „Copernicus“

Три дневният хакатон е планиран да се проведе от 19 до 21 април в Техническия университет ...
27/03/2019

ALTER провежда първите посещения на място в Армения

Членовете на екипа на ALTER се събраха в Ереван, Армения от 18 до 22 юни, за да се срещнат, както със заинтересованите, така и да…
17/07/2018

Адрес за кореспонденция

София
ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 1 - 109 ст.

E-майл

office@cnsdr.bas.bg
k.iliev@cnsdr.bas.bg

Телефони

+359 2979 2498