ХАКАТОН CASSINI - 5 ИЗДАНИЕ

Хакатон CASSINI 2023
„Space for Defence & Security“


Подобряване на способностите за отбрана и сигурност на Европа с помощта на космическите технологии на ЕС.

Офисът за трансфер на аеро-космически технологии „РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“, съвместно с  Центъра за изследване на националната сигурност и отбраната (ЦИНСО) – Българска академия на науките организира първото издание за България на хакатона CASSINI „Space for Defence & Security”. Той ще се проведе от 24-ти до 26-ти март 2023г. в гр. София.

Темата на 5-то издание на хакатона е „Подобряване на способностите за отбрана и сигурност на Европа с помощта на космическите технологии на ЕС“ и ще се проведе едновременно в 10 държави от Европейския съюз. В това издание пред участниците са представени три предизвикателства.

Предизвикателства

Основните теми на състезанието имат за цел да стимулират използването на космическите технологии на Европейския съюз - европейските космически данни от Copernicus и услугите за спътниково позициониране и навигация от Galileo и EGNOS, за разработване на нови концепции, продукти или услуги, които оказват положително влияние върху европейския сектор на отбраната и сигурността.

Осигуряване на оперативна мобилност при различни терени

Осигуряване на възможност за мобилност на отбранителните екипи и екипите за спешно реагиране и хуманитарна помощ при различни видове терени и при различни климатични и метеорологични условия, чрез актуална информация за терена и околната среда, търсене на подходящи маршрути, планиране на мисии за операции и реагиране при извънредни ситуации и оперативна логистика.

Да направим моретата
по-сигурни

Мониторинг и картографиране на заплахите за сигурността в морето, незаконна дейност (трафик на оръжия, наркотици и хора, незаконен риболов, замърсяване на водни площи...). Откриване, идентифициране и проследяване на плавателни съдове и търсене на безопасни маршрути за превоз.

Защита на нашата критична инфраструктура

Оценка на риска от нарушаване на функционирането на критичната инфраструктура, планиране на сценарии за неговото ограничаване и за възстановяване, чрез мониторинг на потенциалните заплахи, оценка и прогноза на риска, идентифициране на слабите места и смекчаване на последиците.
ПОДГОТВИ СЕ ЗА
HACKATHON CASSINI 2023

Подготви се по-добре за Hackathon CASSINI 2023 “Space for Defence and Security” с видеозаписите от “Big Ideas Campaign” сесиите, които можеш да намериш на сайта на Hackathons CASSINI в секция “Tools” раздел “On Demand Trainings¨.    

УЧАСТВАЙ
И СПЕЧЕЛИ

В състезанието участие могат да вземат студенти от военните училища, университети, както и представители на научни организации и бизнеса, които работят в сферата на сигурността и аеро-космическите технологии. Като не е необходим предварителен опит, свързан с космическите технологии.

Оставащо време за регистрация: 00:00:00

За допълнителна информация

  По време на хакатона участниците ще имат възможност да се срещнат с експерти, да научат как да използват космическите технологии на ЕС и да създават иновативни приложения по едно от трите предизвикателства, като трите най-добри отбора ще бъдат наградени.

  Пълните условия на Hackathon CASSINI може да намерите на официалния сайт на събитието: https://www.cassini.eu/hackathons/bulgaria

  Участниците ще могат да се свържат помежду си и чрез онлайн платформата Discord: Discord канал CASSINI Space for Defence & Security – 2023.

  bdi-logo
  Co-organiser
  MIRlogo
  Under the auspices of​
  CNSDR-logo-1
  Co-organiser

  Supported by


  Partner


  Sponsor