ХАКАТОН CASSINI - 5 ИЗДАНИЕ

Хакатон CASSINI 2023
„Space for Defence & Security“


Подобряване на способностите за отбрана и сигурност на Европа с помощта на космическите технологии на ЕС.

Офисът за трансфер на аеро-космически технологии „РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“, съвместно с  Центъра за изследване на националната сигурност и отбраната (ЦИНСО) – Българска академия на науките организира първото издание за България на хакатона CASSINI „Space for Defence & Security”. Той се проведе от 24-ти до 26-ти март 2023г. в гр. София.

Темата на 5-то издание на хакатона е „Подобряване на способностите за отбрана и сигурност на Европа с помощта на космическите технологии на ЕС“ и се проведе едновременно в 10 държави от Европейския съюз. В това издание пред участниците бяха представени три предизвикателства.

За България се включиха шестнадесет отбора, които имаха подкрепата на ментори, експерти в областта, които им съдействаха в развиването на идеите им и ползването на космически данни и инструменти.

Преди началото на хакатона беше проведена кампания “Big Ideas Campaign”, по време на която се организираха сесии от Централния хъб и от RST-TTO с цел запознаване на участниците с темата на хакатона и с наличните инструменти за работа.

В България събитието започна с откриващ семинар на тема: „Space for Defence and Security: “Balkan & Black Sea perspectives – II”. Участваха водещи специалисти от Европейската комисия (DG DEFIS, EUSPA), Европейската космическа агенция (ESA), Eurisy и български експерти от държавната администрация и БАН. Темите на конференцията бяха свързани с трите предизвикателства на хакатона, за да могат да зададат тона на събитието, като вдъхновят участниците в търсенето на иновативни решения.

В CASSINI Hackathon 2023 се включиха участници от различни университети като Националния военен университет „Васил Левски“, Военната академия „Г.С. Раковски“, Академията на МВР, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Техническия университет и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, както и други участници, сформирани между хора със сходни идеи и допълващи се умения.

Те имаха възможност да ползват сателитни данни и услуги от „Copernicus“ и “Galileo & EGNOS”. Ползваха базите данни на Mundi, които осигуриха достъп до различни инструменти като Jupiter Notebooks и виртуални машини.

Събитието включваше обучителни панели както на локално ниво – с български информационни и менторски сесии, така и на европейско ниво – с интеракция с Централния хъб и излъчване на информационни сесии, подготвени за всички европейски участници.

По време на хакатона бяха проведени интервюта за представяне на локалните организатори и отборите, излъчвани от Централния хъб до всички локации на хакатона. RST-TTO разказа за българския хакатон и за дейността си. Българските отбори също получиха възможност да се включат на живо, за да се представят и да разкажат за идеите и мотивацията си.

За победителите бяха подготвени както парични награди на обща стойност 3500 евро, така и ваучери за облачни ресурси от Mundi на стойност 3500 евро, а също и тримесечно менторство от експерти в областта. Бяха раздадени и материални награди на всички участници и други специални награди. Те бяха предоставени от спонсорите на събитието: Atos Bulgaria,  Digital Lights и LLcloud Ltd.

Hackathon CASSINI завърши с Demo Day, който се излъчи в реално време онлайн на 30-ти март. Той даде възможност на победителите от десетте държави, в които се проведе хакатона, да представят проектите си на европейско ниво пред международно жури. Българският отбор ExpLORA също презентира идеята си.

Победители

Първо място
Награди:
 • 2000 EUR
 • 2000 EUR ваучери за облачни ресурси от Mundi
 • 3-месечно менторство
ОТБОР ExpLORA
Второ място
Награди:
 • 1000 EUR
 • 1000 EUR ваучери за облачни ресурси от Mundi
 • 3-месечно менторство
ОТБОР Air Force Academy
Трето място
Награди:
 • 500 EUR
 • 500 EUR ваучери за облачни ресурси от Mundi
 • 3-месечно менторство
ОТБОР Thermopylae
Допълнителни награди:
 • LLCloud Prize и приключенска награда – отбор Safer Seas, Военна академия Г.С. Раковски
 • Приключенска награда – отбор Rapid Response System, МВР академия
 • Приключенска награда – отбор DefSec

Предизвикателства

Основните теми на състезанието имат за цел да стимулират използването на космическите технологии на Европейския съюз - европейските космически данни от Copernicus и услугите за спътниково позициониране и навигация от Galileo и EGNOS, за разработване на нови концепции, продукти или услуги, които оказват положително влияние върху европейския сектор на отбраната и сигурността.

Осигуряване на оперативна мобилност при различни терени

Осигуряване на възможност за мобилност на отбранителните екипи и екипите за спешно реагиране и хуманитарна помощ при различни видове терени и при различни климатични и метеорологични условия, чрез актуална информация за терена и околната среда, търсене на подходящи маршрути, планиране на мисии за операции и реагиране при извънредни ситуации и оперативна логистика.

Да направим моретата
по-сигурни

Мониторинг и картографиране на заплахите за сигурността в морето, незаконна дейност (трафик на оръжия, наркотици и хора, незаконен риболов, замърсяване на водни площи...). Откриване, идентифициране и проследяване на плавателни съдове и търсене на безопасни маршрути за превоз.

Защита на нашата критична инфраструктура

Оценка на риска от нарушаване на функционирането на критичната инфраструктура, планиране на сценарии за неговото ограничаване и за възстановяване, чрез мониторинг на потенциалните заплахи, оценка и прогноза на риска, идентифициране на слабите места и смекчаване на последиците.
ПОДГОТВИ СЕ ЗА
HACKATHON CASSINI 2023

Подготви се по-добре за Hackathon CASSINI 2023 „Space for Defence and Security“ с видеозаписите от „Big Ideas Campaign“ сесиите, които можеш да намериш на сайта на Hackathons CASSINI в секция „Tools“ раздел „On Demand Trainings¨.    

УЧАСТВАЙ
И СПЕЧЕЛИ

В състезанието участие могат да вземат студенти от военните училища, университети, както и представители на научни организации и бизнеса, които работят в сферата на сигурността и аеро-космическите технологии. Като не е необходим предварителен опит, свързан с космическите технологии.

За допълнителна информация

  По време на хакатона участниците ще имат възможност да се срещнат с експерти, да научат как да използват космическите технологии на ЕС и да създават иновативни приложения по едно от трите предизвикателства, като трите най-добри отбора ще бъдат наградени.

  Пълните условия на Hackathon CASSINI може да намерите на официалния сайт на събитието: https://www.cassini.eu/hackathons/bulgaria

  Участниците ще могат да се свържат помежду си и чрез онлайн платформата Discord: Discord канал CASSINI Space for Defence & Security – 2023.

  bdi-logo
  Co-organiser
  MIRlogo
  Under the auspices of​
  CNSDR-logo-1
  Co-organiser

  Supported by


  Partner


  Sponsor