Документи

Нашата библиотека с документи

Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО), основан през 2002 г., с основна стратегическа цел да подпомага, координира и организира изследванията по сигурността и отбраната в рамките на БАН чрез развитие на сътрудничество със заинтересованите държавни институции от системата за национална сигурност.

Всяка библиотека с документи показва списък с файлове, папки и ключова информация за всеки от тях, като например кой е създал или последно е променил файл. Можете да използвате тази информация, за да организирате файловете си и да ги намирате по-лесно.

Съдържание

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

ІІІ. РАБОТНО ВРЕМЕ И УСЛОВИЯ НА ТРУД

ІV. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСКИ

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ

VІІ. ДИСЦИПЛИНА, ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

X. СТРУКТУРА НА НИГГГ