История

Началото

През декември 1999 г. е сключен Рамков договор между БАН и Министерството на отбраната, който се превръща във важен стимул за активизиране и засилване на сътрудничеството в областта на изследвания и технологии с приложение за националната сигурност и отбраната. В резултат на договора учени и специалисти от БАН за първи път от 10 години масово се включват в различни проекти и научни мероприятия (семинари, симпозиуми) в областта на изследвания и технологии за нуждите на отбраната.

В периода 2000 -2002 г. са разработени над 30 проекта в различни направления (информатика, сензори и системи, енергийни източници и др.). Проведени са и първите съвместни международни проекти (по договор между Министерствата на отбраната на Кралство Холандия и Република България), като основни изпълнители на договора са институти от БАН и Холандската организация за приложни изследвания (TNO-Defence).

В резултат на Рамковия договор и реализираните проекти, с решение на Общото събрание на БАН от 24 юни 2002 година, е създаден  Център за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) като самостоятелно академично специализирано звено. Целта е запазване и развитие на българския научен и технически потенциал за овладяване на нови и създаване на собствени върхови технологии в областта на националната сигурност.

Развитие

Основни направления

Центърът за изследвания по национална сигурност

Информационен масив за възможностите за двустранно и многостранно сътрудничество в рамките на НАТО и Европейския съюз

участие в международни програми

трансфер на технологии, иновации и бизнес развитие

координиране и управление на изследователски проекти и програми