ХЕМУС 2024 – Седмица на НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС

На 6 юни 2024 г. се проведе първият ден от ХЕМУС 2024 – Седмица на НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС, която бе организирана от Центърa за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН (ЦИНСО-БАН), съвместно с Института по отбрана, под патронажа на Белгийското председателство на Съвета на ЕС и на посланика на Кралство Белгия в България и бе посветен на 155-ата годишнина от създаването на БАН и 15-ата годишнина от създаването на Института по отбрана.

Основният фокус на първия ден беше върху темата „Космос за сигурност и отбрана“. Събитието събра на едно място значими български и международни специалисти в областта и беше официално открито от полк. доц. д.н. Борислав Генов – директор на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. Поздравителни адреси отправиха министърът на отбраната на Република България – ген. (о.р.) Атанас Запрянов, който подчерта стратегическото значение на изследванията и иновациите и приноса на космическите технологии за гарантиране на сигурността и отбраната; н. пр. г-н Фредерик Мьорис, Посланик на Кралство Белгия в Република България, който направи преглед на приоритетите на Белгийското председателство на Съвета на ЕС за изпълнение на европейските политики в областта; чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, зам.-председател на БАН, който подчерта ролята на БАН като водеща национална институция в космическия сектор, чието призвание е да подпомага развитието на науката и иновациите в полза на сигурността, отбраната и космоса, и почетен сенатор г-жа Доминик Тилманс, президент на EURISY, която представи ролята на Космоса като инструмент на геополитиката.

Последва пленарна сесия на тема „Използване на космическото пространство за целите на сигурността и отбраната“, в която взеха участие експерти и представители на ключови организации. Г-н Родриго да Коста, изпълнителен директор на Европейската агенция за космическа програма (EUSPA), участва в дискусия, свързана със засилване на използването на космоса за целите на сигурността, отбраната и икономиката. Председателят на парламентарната комисия по сигурност и отбрана – г-н Христо Гаджев, разгледа стратегическите предизвикателства пред България и Европа в контекста на екосистемата „Сигурност-Отбрана-Космос“. Представителите на Генерална дирекция „Отбранителна промишленост и космическо пространство“ (DG DEFIS) на Европейската комисия, г-н Кръстьо Преславски и г-жа Динка Динкова, представиха програмите и инициативите на ЕС в подкрепа на иновациите и развитието на космическата индустрия.

Първият ден от събитието завърши със семинара „Използване на сателитни данни за управление на риска от бедствия“, съвместно организиран от EUSPA и EURISY, с фокус върху космическите възможности на ЕС и тяхното приложение на национално ниво през целия цикъл на управление на риска от бедствия. Сесията беше открита от г-н Матйо Батай от Европейския институт за космическа политика (ESPI), който представи рамките на ЕС за космоса, сигурността и отбраната. Участие взеха още г-жа Кристина Джанопапа, ръководител на офиса на изпълнителния директор на EUSPA, която сподели актуална информация за службите за „търсене и спасяване“ на програмите Galileo и GOVSATCOM, подчертавайки техните важни функции; г-н Габриел Лазазара от ALSO Space, който направи преглед на службата за управление на извънредни ситуации на програмата „Коперник“ и нейната роля в подпомагането на реакциите при бедствия;  както и г-жа Динка Динкова, от DG DEFIS, която представи инициативата CASSINI и възможностите за насърчаване на предприемачеството и иновациите в европейския космически сектор.

Семинарът „Космос за устойчиво бъдеще“ на 07.06.2024г. бе открит от кмета на Община Пловдив – г-н Костадин Димитров, който подчерта  значението  на  космическата  информация за справяне с въздействието на климатичните промени върху регионалното развитие. Сесията „Гражданска сигурност от Космоса“ започна с д-р Кристофър Топинг от Европейската космическа агенция (ЕКА) – ръководител на програмата „Гражданска сигурност от Космоса“, който представи ролята на програмата за справяне с предизвикателствата на гражданската сигурност и подпомагане на бързата реакция при бедствия. Участие взе още г-н Мартин Таслаков – ръководител на проекти в Европейския съвет по иновации (ЕСИ), който направи преглед на портфолиото от космически проекти и дейности на ЕСИ, както и инициативата „EU factory of unicorns“.

Втората сесия беше посветена на използването на космически технологии за целите на прехода към зелено бъдеще. Лектори бяха д-р Тан-Там Ле от Climate-KIC към Европейския институт за иновации и технологии – EIT, който направи преглед на инициативата NetZeroCities за постигане на климатично неутрални градове до 2030г., както и различни климатични услуги в подкрепа на трансформацията; г-жа Богдана Цоневска от ЕКА, която сподели актуална информация за програмите на ЕКА за наблюдение на Земята и тяхната роля за осигуряване на зелено бъдеще; проф. Екатерина Бъчварова – директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водата към БАН, която представи природните и антропогенните фактори за изменението на климата. От страна на Офиса за трансфер на технологии „Риск-Спейс-Трансфер“ – БАН, Катя Димитрова представи проекти, свързани с климатичната адаптация и изграждането на устойчиви региони за ускоряване на прехода към климатично неутрална и устойчива Европа: Validated Local Risk Actionable Data for Adaptation (VALORADA) и Regions4Climate. Г-жа Михаела Иванова представи дейностите и проектите на Община Габрово, имащи за цел постигане на климатична неутралност.

Вторият ден завърши с пленарна сесия, в която г-жа Кристина Джанопапа, ръководител на офиса на изпълнителния директор на EUSPA, д-р Кристофър Топинг от ЕКА, почетен сенатор г-жа Доминик Тилманс, президент на EURISY и г-жа Динка Динкова, зам.-началник на отдел „Иновации и ново космическо пространство – космическа отбрана“, DG DEFIS, ЕК дискутираха ролята на Космоса като ключов фактор за климатична адаптация.

След успеха на състезанието „DefInSpace“ на „Хемус 2022“, за втори път състезание за иновации се проведе като съпътстващо събитие, в рамките на „Хемус“. Хакатонът за иновации ХЕМУС: „Космос за зелена, устойчива и сигурна Европа“ (HEMUS Innovation Hackathon -“Space for Green, Sustainable and Secure Europe) се проведе в периода 07.06.-08.06.2024г. като част от ХЕМУС 2024 – Седмица на НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС, с  подкрепата на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“. Хакатонът беше официално открит на 07.06.2024г. след закриването на семинара „Космос за устойчиво бъдеще“.

Отборите, използвайки дигитални технологии и данни от дистанционното наблюдение на Земята, предложиха свои решения на актуални проблеми и нови идеи за по-устойчиво, по-сигурно и по-зелено бъдеще за Европа. Предизвикателствата, по които работиха отборите, бяха разпределени в следните 3 основни теми:

         „Космос за Зелената сделка“;

         „Космос за сигурност“;

         „Космос за отбрана“.

В състезанието участваха осем отбора, включващи представители от висшите военни училища и университети в България: от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Student Space Society, Национален военен университет „Васил Левски“ се включи с два отбора – „Space Devision“ и „Space Vision“. От Военна академия „Георги С. Раковски“ участва отбор „Rakovski“. Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ бе представено от отбора „Bulgarian Space Warriors“. Технически университет – София беше представен от отбор „Аурора; от Аграрен университет – Пловдив и Технически университет – София, филиал Пловдив.

На първо място журито класира отбор „Аурора“ от Технически университет – София, с проект за предоставяне на бърза ситуационна осведоменост на вземащите решения и ускоряване на координацията на помощ при земетресения, 2-ро място зае отбора от Аграрен университет – Пловдив с проект, целящ подобряване на вземането на решения в земеделието и защита на биоразнообразието, 3-то място – отбор „Rakovski“ от Военна академия „Георги С. Раковски“, с проект за възможностите за откриване на хора, пострадали при природни бедствия и катастрофи.

Специални награди получиха отборите от Технически университет – София, филиал Пловдив, както и отбор „Space Division“ от Национален военен университет „Васил Левски“.

Над 30 говорители и лектори – представители на българското правителство, експерти от водещи европейски организации, представители на науката, държавния сектор и бизнеса представиха най-новите достижения в космическите изследвания и технологии, свързани с отбраната и сигурността, пред аудитория от над 100 участници от Министерство на отбраната, Министерство на икономиката и индустрията, Министерство на иновациите и растежа, висшите военни училища, университети, академичната общност, представители на български и чуждестранни фирми и организации от отбранителната индустрия.

 

Под патронажа на

Министерство на отбраната на Република България

Министерство на икономиката и индустрията

С подкрепата на
Организатори
Спонсори
Партньори