Research & Innovation for Security, Defence & Space (Hemus 2024)

Хемус 2024  – НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС

6-8 ЮНИ 2024, ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

Белгийското председателство на Съвета на ЕС постави като ключови приоритети ускоряването на двойния зелен и цифров преход и използване на иновациите, както и укрепването на способността на ЕС да предприема действия в областта на сигурността и отбраната. С предвидените за приемане, в рамките на Белгийското председателство, законодателство на ЕС за космическото пространство и Космическа стратегия на ЕС за сигурност и отбрана, ще бъдат поставени основите на една нова екосистема – „Сигурност-Отбрана-Космос“, която ще помогне за постигане на стратегическа автономност на Европа в тези сектори.

                В отговор на актуалните геополитически предизвикателства Европейската комисия прие първата по рода си Европейска стратегия за отбранителната промишленост на ниво ЕС и предложи амбициозен набор от нови действия в подкрепа на конкурентоспособността и готовността на своята отбранителна индустрия.

                Целите на Седмицата на НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС са да подкрепи изпълнението на тези приоритети и да насърчи създаването на контакти и взаимодействие между представители на науката и на индустрията, с оглед обмен на опит и бъдещо сътрудничество в областта на сигурността, космоса и отбраната.

           В програмата са предвидени да се проведат поредица от тематични събития, адресиращи два основни аспекта – от една страна, предизвикателствата, пред които сме изправени в светлината на актуалните геополитически събития и приетите приоритети на ЕС за укрепване на европейската отбранителна индустрия, а от друга – глобалните предизвикателства, свързани с неблагоприятните последици от климатичните промени и ролята на науката, иновациите и космическите технологии за ускоряване на прехода към зелена, устойчива и сигурна Европа:

·    Международна научна конференция „Научни изследвания, иновации и индустриално сътрудничество – парадигма за адекватна отбрана“ – 6-7 юни 2024г.;

·        Семинар на тема: „Използване на сателитни данни за управление на риска от бедствия“ – 6 юни 2024г.;

·        Семинар на тема: „Космос за устойчиво бъдеще“ – 7 юни 2024г.

·        Хакатон  „Космос за зелена, устойчива и сигурна Европа“ (Space for Green, Sustainable and Secure EuropeS4GSS) – 7-8 юни 2024г.

 

Събитията ще дадат възможност да се дискутират предизвикателствата и да се търсят решения, като ще събере представители на националната и местната власт, специалисти, експерти и учени от водещи европейски организации, както и представители на бизнеса от различни сектори.

Събитията са без такса за участие. Работните езици ще бъдат български и английски.

Допълнителна информация и отговор на въпроси може да намерите на следните адреси: 

За конференцията: hemusconf@di.mod.bg, office@di.mod.bg, тел.: +359 2 92 21821, за регистрация и актуална информацияhttps://di.mod.bg/hemus2024/

За семинарите и хакатона: office@cndsr.bg, office@rst-tto.comтел.: +359 2 979 2498, https://www.hemusbg.org/en, за актуална информация – https://cnsdr.bas.bg/, за регистрация https://forms.gle/YRJUP2xFDqPem68L6 

 

 

Под егидата на:

Организатори и партньори