ALTER провежда първите посещения на място в Армения

Членовете на екипа на ALTER се събраха в Ереван, Армения от 18 до 22 юни, за да се срещнат, както със заинтересованите, така и да се запознаят с трите целеви области на проекта. Екипът посети южната част на страната – Арменския регион Сюник и посети градовете Капан и Кахаран, разположени в проектна зона 3. Те […]
Read More

Първа „пускова“ среща по проекта “ALTER”

В Атина на 12 и 13 февруари 2018 г. се проведе първа „пускова“ среща на проекта ALTER в помещенията на Геодинамичния институт на Националната обсерватория в Атина. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия - ГД "Хуманитарна помощ и гражданска защита". Алиансът за намаляване на риска (ALTER) има продължителност 24 месеца,
Read More