ALTER провежда първите посещения на място в Армения

Членовете на екипа на ALTER се събраха в Ереван, Армения от 18 до 22 юни, за да се срещнат, както със заинтересованите, така и да се запознаят с трите целеви области на проекта. Екипът посети южната част на страната – Арменския регион Сюник и посети градовете Капан и Кахаран, разположени в проектна зона 3. Те се срещнаха с партньори от частния сектор представляващи организациите „Zangezur Copper“ и „Molybdenum Combine CJSC and Polymetal International PLC“, за да представят проекта и да обсъдят сътрудничеството по проекта по отношение на отпадъците, съоръженията за управление и водохранилищата, свързани с минните дейности на дружествата в областта. Екипът също имаше възможност да посети отдела на регионалната спасителна служб на Сюник, Център за управление на кризи на Министерството на извънредните ситуации на РА, разположен в Капан и се запознаха със съществуващата система за реагиране и нейните връзки с регионалното и местното самоуправление. Като част от посещението посетителите на кратко посетиха язовир „Геги“ и съоръжението „Артсванкик“.

От Капан екипът пътува до проектна зона 2, която обхваща водноелектрическата инфраструктура „Каскада Воротан“. Бяха проведени продуктивни срещи с г-н Артър Саргсян, ръководител на Сисийската общност, както и с местни административни ръководители на целевите села – Воротнана, Уит и Шахат. Срещите показаха, че местните лидери се интересуват от сътрудничество, но дейностите по намаляване на риска са ограничени до този момент поради липсата на финансиране. Като част от посещението на място екипът провери и оборудването за безопасност, свързано с резервоара Спандариан, и установи, че голяма част от оборудването се нуждае от подмяна. Срещи с „ContourGlobal“, собственици на водноелектрическата каскада Воротан, разкриха, че компанията е в разгара на мащабен ремонт на системите за безопасност, следящи каскадата. Представители на компанията изразиха оптимизъм, че мисията на ALTER има синергия с по-широките усилия за намаляване на риска.

Посещението на екипа в проектна област 3, в северната част на Лори, започна в село Ахтала. Срещи с ръководителя на общността „Ахтала“ и инженер по здравеопазването и безопасността на минното дружество, което е собственик на съоръжението за управление на замърсяването „Nahatak“, разкри, че компанията възнамерява да възобнови съоръжението в рамките на следващите шест месеца. След срещата екипът посети съоръжението, за да придобие общо разбиране за настоящата ситуация. Тъй като съоръжението вече няма да бъде активно използвано, това отвори възможността за включване на друг водопровод или язовир в проекта. Предвид тази възможност, представители на ALTER посетиха язовир „Мецсаван“, разположен в близост до град Ташир, район Лори, притежаван от държавата и използван за напояване. Язовирът понастоящем е в тежко състояние и скъсването на язовирната стена може да има сериозни последствия за общностите надолу по веригата. Екипът по-нататък обсъди тези въпроси с ръководителя на отдел „Ррегионална спасителна служба Лори“. Тази дискусия включваше и услуги, както и административния представител на язовир „Мецзаван“. Замяна на Akhtala като пилотен обект включва съоръжението за управление на отпадъците Teghut и селата надолу по веригата. Язовирът е потенциален обект на проекта ALTER, ако Teghut CJSC или неговата родителска група Vallex се съгласят да участват. По-нататъшно обсъждане на проекта в „Район 1“ и възможните промени ще продължат през юни и юли.

В последния ден от пътуването членовете на екипа посетиха Геофизичната обсерватория на „Регионалното проучване за сеизмична защита“ на SNCO, за да проучат наличието на национални оценки на сеизмичните опасности и данни от каталози за земетресения. Институцията контролира и оперира с арменската национална сеизмична мрежа, която непрекъснато набюдава сеизмичността в почти реално време. Специалистите от обсерваторията информираха екипа, че в скоро време ще бъде инсталирана нова сеизмична станция в района на Капан.

АЛТЕР се финансира от ГД „Хуманитарна помощ“, дирекция „Гражданска защита и хуманитарна помощ“ на Европейския съюз. Проектът се съсредоточава върху създаването на публично-частни партньорства в Армения за справяне с рисковете от наводнения, които произтичат от компрометирането на водните обекти и минните язовири. Този проект е с номер 783214.