Годишен семинар на Центъра за знания за управление на риска от бедствия

Годишен научен семинар на Центъра за знания за управление на риска от бедствия към Съвместния изследователски център на ЕК

Семинарът има за цел да събере около 120 експерти от различни дисциплини по управление на бедствия, ранно откриване, прогнозиране, предупреждение и оценка на риска от природни и причинени от човека бедствия, както в областта на гражданската защита, така и в хуманитарната помощ. Целевата аудитория включва учени, практикуващи и създатели на политики на национално, регионално и международно ниво, както и представители от първа степен и представители на частния сектор.“

Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН и Центърът за знания за управление на риска от бедствия към Съвместния изследователски център на ЕК организират трети международен научен семинар. Двудневният форум ще започне на 26 април, от 9:00 часа, в Големия салон на Българската академия на науките, като сесии ще се състоят и в конферентната зала на Националния археологически институт с музей (НАИМ-БАН).

Научният семинар е включен в календара на Българското председателство на Съвета на ЕС и се провежда със съдействието на Министерството на вътрешните работи. Целта на семинара е да събере учени от областта на управление на риска от бедствия, практици и политици, за да обменят знания и опит и да дискутират пътищата към укрепване на управлението на риска от бедствия на местно, национално и европейско равнище. Очакват се над 120 участници от всички европейски страни, САЩ, Япония и др.