Интегриран подход към Кибер сигурността

Конференцията се проведе в Централен Военен Клуб, гр. София с организатори Организацията за наука и технологии (STO) и Изпълнителен офис на Служба за поддръжка на сътрудничество (CSO). Една от основните цели на Организацията за наука и технологии (STO) е да наблюдава новите технологии и да обединява експерти, които да представят и обсъдят нуждите и идеите на тези нови технологии за приложение в техните области.

Този семинар събра експерти, включително представители на различни организации, като военни лидери на стратегическо и оперативно ниво, човешки фактори на експертите по кибернетична сигурност, индустрията, която разработва инструменти за кибернетична сигурност, академични среди, неправителствени организации и др.

Целта на конференцията бе да се насърчи мисленето в киберсигурността, включително човешките фактори (HF) в областта на отбраната; да изследва и да се занимава с редица теми / въпроси, свързани със сигурността в кибернетичното пространство; да се обобщят заключенията и препоръките за това как човешките фактори могат да подобрят кибернетичната защита в национален и съюзен формат.

В конференцията, като лектор, взе участие един от младите специалисти от екипа на ЦИНСО-БАН- Атанас Радев, като изнесе доклад на тема „Потребителска етика и навици в кибернетичната защита, като инструмент на кибер сигурността.