ALTER провежда първите посещения на място в Армения

Членовете на екипа на ALTER се събраха в Ереван, Армения от 18 до 22 юни, за да се срещнат, както със заинтересованите, така и да се запознаят с трите целеви области на проекта. Екипът посети южната част на страната – Арменския регион Сюник и посети градовете Капан и Кахаран, разположени в проектна зона 3. Те […]
Read More

Интегриран подход към Кибер сигурността

Конференцията се проведе в Централен Военен Клуб, гр. София с организатори Организацията за наука и технологии (STO) и Изпълнителен офис на Служба за поддръжка на сътрудничество (CSO). Една от основните цели на Организацията за наука и технологии (STO) е да наблюдава новите технологии и да обединява експерти, които да представят и обсъдят нуждите и идеите […]
Read More