Хакатон CASSINI 2023

ХАКАТОН CASSINI – 5 ИЗДАНИЕ Хакатон CASSINI 2023 „Space for Defence & Security“ Подобряване на способностите за отбрана и сигурност на Европа с помощта на космическите технологии на ЕС. Начало Офисът за трансфер на аеро-космически технологии „РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“, съвместно с  Центъра за изследване на националната сигурност и отбраната (ЦИНСО) – Българска академия на науките организира първото […]
Read More

Проект „ALTER“

ПРОЕКТ от 2018 г. Проект „ALTER“ Алианс за намаляване на риска (ALTER) Начало Алианс за намаляване на риска (ALTER) Проектът Алианс за намаляване на риска от бедствия, или накратко ALTER, се фокусира върху установяване на публично-частни партньорства за разбиране и справяне с рисковете от наводнения, които могат да произтичат от аварии на вода и минни […]
Read More

Международно учение: Saber Guardian 14

2014 година Международно учение: Saber Guardian 14 Начало Международно учение Saber Guardian 14 с участие на военни части от Американската армия в Европа (EUCOM) и Българските сухопътни войски Военните части на Американската армия в Европа (EUCOM) и Българските сухопътни войски проведоха Saber Guardian 2014 на 31 Март 2014 г. Saber Guardian 14 е многонационално практическо […]
Read More

Офис за трансфер на аеро-космически технологии в областта на защита здравето на гражданите при бедствия и кризи

2014 г. Офис за трансфер на аеро-космически технологии Начало Офис за трансфер на аеро-космически технологии в областта на защита здравето на гражданите при бедствия и кризи Офисът за трансфер на технологии е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално […]
Read More

Международно учение за големи извънредни ситуации

ПРОЕКТ от 2006 г. Международно учение за големи извънредни ситуации Начало Международно учение за големи извънредни ситуации Преодоляване на последиците от терористичен акт в Югоизточна Европа (Защита – EU TACOM SEE-2006), Grant Agreement 07.030601/2005/422592/SUB/A.5 Проектът по подготовка и провеждане на пълномащабно международно учение “Защита – ЕU TACOM SEE-2006” – Преодоляване на последиците от терористични актове […]
Read More

Усъвършенстване на системата за защита при бедствия на Република България

Усъвършенстване на системата за защита при бедствия на Република България Начало Усъвършенстване на системата за защита при бедствия на Република България Предмет на анализа е системата за защита при бедствия в Република България и възможностите за нейното усъвършенстване. Предметът на изследването обхваща както Единната спасителна система, дефинирана в чл.20-22 от Закона за защита при бедствия така […]
Read More

Изследване за анализ и оценка на системата за защита на населението и реагиране при извънредни ситуации

„Бяла книга по Гражданска защита на Р. България“ Изследване за анализ и оценка на системата за защита на населението и реагиране при извънредни ситуации Начало Изследване за анализ и оценка на системата за защита на населението и реагиране при извънредни ситуации​ Бяла книга по Гражданска защита на Р. България Целта на изследването е да се […]
Read More