„Бяла книга по Гражданска защита на Р. България“

Изследване за анализ и оценка на системата за защита на населението и реагиране при извънредни ситуации
  • Начало
  • Портфолио
  • Изследване за анализ и оценка на системата за защита на населението и реагиране при извънредни ситуации

Изследване за анализ и оценка на системата за защита на населението и реагиране при извънредни ситуации​

Бяла книга по Гражданска защита на Р. България

Целта на изследването е да се оцени с участието на външни експерти състоянието и перспективите пред системата за защита на населението и критичната инфраструктура, да се разработи концепция за развитието й.

В изследването екипът на ЦИНСО–БАН използва информация, събрана при срещи с длъжностни лица от Народното събрание, администрацията на президента,администрацията на правителството, ДА „Гражданска защита”, МО, МВР и други институции. Експерти от тези институции участват и в оценката на предложените алтернативи с учебна версия на продукта Expert Choice.

Изследването имаше методически и концептуално-препоръчителен характер.След вземане на съответните управленски решения от компетентните длъжностни лица може да се подготви решение на МС за приемане и за разработка на законодателство и други норми, за провеждане на обучение на централно и областно равнище по концепцията на системата за защита на населението и инфраструктурата.

Ръководител
д-р Велизар Шаламанов
Екип
ЦИНСО – БАН, разделен в седем работни групи, С. Хаджитодоров, Т. Тагарев, Н. Павлов, А. Иванов, П. Генешки, В. Стоянов, С. Аврамов, А. Цанков, И. Зъздров, Е. Симеонов, Д. Петров, А. Атанасов и др.
Период
2004