Кризите в Балканския регион – основание за Европейски въоръжени сили?

Кризите в Балканския регион – основание за Европейски въоръжени сили? Начало Кризите в Балканския регион – основание за Европейски въоръжени сили? Почти единодушно анализаторите определят Балканите като най – конфликтната зона в Европа. Историческите факти красноречиво подкрепят това мнение. Различията и конфликтите се пораждат от редица фактори, като териториални претенции на съседните страни, етническа и […]
Read More

Правни аспекти на управлението на научните изследвания в Република България

Правни аспекти на управлението на научните изследвания в Република България Начало Правни аспекти на управлението на научните изследвания в Република България В настоящата статия се приема, че научното изследване представлява процес на систематично и задълбочено проучване върху определен предмет, при което се използва специализирана научна експертиза и се създават нови знания. ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ Автор Николай […]
Read More

Европейски въоръжени сили – фикция или възможна реалност?

Европейски въоръжени сили – фикция или възможна реалност? Начало Европейски въоръжени сили – фикция или възможна реалност? Идеята за създаване на Европейски въоръжени сили се заражда след Косовската криза от 1999 г. и започва да се дискутира по-детайлно особено след първите плахи операции в рамките на т.нар. „Обща политика за сигурност и отбрана“ на ЕС, […]
Read More

Признаци на радикализация – разпознаване с цел ранна превенция

Признаци на радикализация – разпознаване с цел ранна превенция Начало Признаци на радикализация – разпознаване с цел ранна превенция Трябва да сме наясно, че радикализмът е сложен процес. Никой не става радикалист изведнъж или по рождение. Има много фактори, които способстват или водят към радикализация. Те могат да бъдат на макро- и микро-социално ниво, както […]
Read More

Сливане на ново поколение военна стратегия и мека сила: Хибридни измерения на руско-българските отношения new

Сливане на ново поколение военна стратегия и мека сила: Хибридни измерения на руско-българските отношения Начало Сливане на ново поколение военна стратегия и мека сила: Хибридни измерения на руско-българските отношения След незаконната анексия на Крим от Русия през 2014 г., популярността на термина “хибридна война” значително нарасна. Въпреки че мнозина учени и стратеги са се занимавали […]
Read More

Планове за извънредни ситуации и оптимизации, базирани на картографски изображения на риска от наводнение при пробив на язовир, визуализирани с отворен уеб ГИС инструмент

Планове за извънредни ситуации и оптимизации, базирани на картографски изображения на риска от наводнение при пробив на язовир, визуализирани с отворен уеб ГИС инструмент. Начало Планове за извънредни ситуации и оптимизации, базирани на картографски изображения на риска от наводнение при пробив на язовир, визуализирани с отворен уеб ГИС инструмент. Проектът “Съюз за намаляване на риска […]
Read More

Подобряване на устойчивостта на критичните инфраструктури в Република България и Бившата Югославска Република Македония: Ролята на правната и стратегическата рамка

Подобряване на устойчивостта на критичните инфраструктури в Република България и Бившата Югославска Република Македония: Ролята на правната и стратегическата рамка Начало Подобряване на устойчивостта на критичните инфраструктури в Република България и Бившата Югославска Република Македония: Ролята на правната и стратегическата рамка Живеем в епоха на компютрите, цифровизацията и, преди всичко интернет. Светът, както го познаваме […]
Read More

Прилагане на концепцията „Споделяне и Обединяване“ в Балканския и Черноморския регион

Прилагане на концепцията „Споделяне и Обединяване“ в Балканския и Черноморския регион Начало Прилагане на концепцията „Споделяне и Обединяване“ в Балканския и Черноморския регион Концепцията “Споделяне и Обединяване” „Споделянето и обединяването“ е новаторски подход в областта на придобиването и обезпечаването на отбранителни средства на равнище на Европейския съюз. Тази концепция беше представена през 2010 г. с […]
Read More