Правни аспекти на управлението на научните изследвания в Република България

  • Начало
  • Портфолио
  • Правни аспекти на управлението на научните изследвания в Република България

Правни аспекти на управлението на научните изследвания в Република България

В настоящата статия се приема, че научното изследване представлява процес на систематично и задълбочено проучване върху определен предмет, при което се използва специализирана научна експертиза и се създават нови знания.

Автор
Николай Павлов
Анотация
В настоящата статия се приема, че научното изследване представлява процес на систематично и задълбочено проучване върху определен предмет, при което се използва специализирана научна експертиза и се създават нови знания.
Година
2016
Издание
Списание „Общество и право“, бр. 3, 2016 г., стр. 61-69