Планове за извънредни ситуации и оптимизации, базирани на картографски изображения на риска от наводнение при пробив на язовир, визуализирани с отворен уеб ГИС инструмент.

  • Начало
  • Портфолио
  • Планове за извънредни ситуации и оптимизации, базирани на картографски изображения на риска от наводнение при пробив на язовир, визуализирани с отворен уеб ГИС инструмент

Планове за извънредни ситуации и оптимизации, базирани на картографски изображения на риска от наводнение при пробив на язовир, визуализирани с отворен уеб ГИС инструмент.

Проектът „Съюз за намаляване на риска от бедствия“ (проект ALTER) е създаден в рамките на външната линия на Генерална дирекция за хуманитарна помощ и гражданска защита на ЕС (DG ECHO). Този тип проекти имат за основна цел да насърчават сътрудничеството между ЕС и страни извън него. Основната идея е прехвърлянето на добри практики от ЕС към страни-партньори извън ЕС. В ALTER проекта избраната страна е Армения. Основната цел на проекта е създаването на обществено-частни партньорства с цел повишаване на устойчивостта в районите на Армения, които са изложени на рискове от наводнения, предизвикани от земетресения. Методите, инструментите, знанието и опитът от Гърция, България и Кипър бяха споделени с арменските партньори. Партньорството между арменското правителство и местните заинтересовани страни даде възможност на консорциума да работи в по-голям мащаб в избраните тестови райони. Проектът се фокусира върху три пилотни зони в Армения, където язовири и други дейности, като процесите на добив, представляват рискове за местните общности. Тези зони са: районите Ахтала и Тегут в Лори Марц вдълж река Шамлуг; каскада Воротан и свързаните с нея язовири в област Сюник; и басейнът на река Вогхджи в област Сюник. В документа ще бъде представена информация…

Автори
Нина Добринкова, Стефан Стефанов, Стефан Хаджитодоров, Александър Аракелян, Ален Амирканиян, Ара Барсегиян, Сузан Мнатсаканиян, Джордж Дракатос, Христос Евангелидис, Вангелис Кацарос, Джордж Бустрас
Анотация
В наши дни технологиите се променят всеки ден и с тях всички услуги и инструменти в случаи на бедствия се увеличават. Въпреки това някои сектори като планирането и реагирането при извънредни ситуации все още срещат трудности при внедряването на новите технологии. В нашия доклад ще представим идея за това как новите технологии във визуализацията на риска от наводнения могат да предоставят повече опции на първите отговорни лица и да оптимизират времето им за реакция. Тестовата зона се намира в Армения, където съществува специален язовир, построен за добивни цели. Той е изграден в зона, уязвима от земетресения, и ние оценяваме риска от пробив на язовира на това място. Крайните резултати, които са картографски изображения на риска от наводнение, се внедряват в специално разработен отворен уеб ГИС инструмент. Този инструмент може да се използва за вземане на решения в оперативни зони или в други помещения за първи отговор.
Година
Издание