Признаци на радикализация - разпознаване с цел ранна превенция

Признаци на радикализация - разпознаване с цел ранна превенция

Трябва да сме наясно, че радикализмът е сложен процес. Никой не става радикалист изведнъж или по рождение. Има много фактори, които способстват или водят към радикализация. Те могат да бъдат на макро- и микро-социално ниво, както и на индивидуално-личностно. На макро-социално ниво факторите са глобализацията, която позволява безпрепятствено разпространение на идеологии, безпроблемното движение на хора и средства. От този порядък са проблемите в интеграцията на малцинствени групи, бедността и социалната безперспективност. На микро-социално ниво се разглеждат такива категории като социалната идентификация, колективните емоции, взаимодействието между отделните групи, отчуждаването от държавата и обществото. На индивидуално ниво са факторите, като личностни характеристики, личен опит, емоциите, пол, възраст и т.н. Не трябва да се пропуска и ролята на интернет пространството като важен фактор, чрез който лесно се разпространяват радикални идеи и течения и се набират последователи. Например, 90% от френските граждани, сражавали се за Даеш са вербувани по интернет…

Автори
Стефан Хаджитодоров и Мартин Соколов
Анотация
Несъмнено, за превенция на радикализма и тероризма са необходими систематизирани действия. Много важно е да се обучават хора на терен – полицаи, учители, социални и здравни работници да разпознават ранно признаците на радикализъм и да работят целенасочено особено с младите хора. Необходимо е специализирано обучение и подготовка на служители в МВР, ДАНС, следователи, прокурори и съдии, тъй като нишката между правосъдието и усещането у отделни групи, че държавата се използва за репресия срещу тях, е тънка и това усещане може допълнително да допринесе за процеса на радикализация. Един от факторите за радикализация именно е чувството за уязвимост от държавата или усещането у отделни хора или групи, че не могат да получат от държавата необходимата защита на своите права и законни интереси.
Година
Издание