Подобряване на устойчивостта на критичните инфраструктури в Република България и Бившата Югославска Република Македония: Ролята на правната и стратегическата рамка

  • Начало
  • Портфолио
  • Подобряване на устойчивостта на критичните инфраструктури в Република България и Бившата Югославска Република Македония: Ролята на правната и стратегическата рамка

Подобряване на устойчивостта на критичните инфраструктури в Република България и Бившата Югославска Република Македония: Ролята на правната и стратегическата рамка

Живеем в епоха на компютрите, цифровизацията и, преди всичко интернет. Светът, както го познаваме днес, се е превърнал в глобална, свързана мрежа от системи и информация, която е преобразила нуждите на правителствата, бизнеса, гражданите и е отворила нови пазари с неограничени възможности за реклама и търговия. Глобализацията, в светлината на бързото развитие и разпространение на информационните технологии, много бързо променя международната обстановка за сигурност. Чрез множество успешни опити, съвременният тероризъм успя значително да предизвика модерния начин на живот. В някои страни това е повлияло върху изменението на политическите решения, а в други е предизвикало сериозни дебати относно методите и необходимостта на предприеманите мерки за потискане на съвременния тероризъм.

 

Традиционната концепция се променя и вече не е ключов инструмент за разрешаване на въпроси за сигурност. Националната критична инфраструктура е основа за всяка държава. Тя е свързана с националната сигурност, икономиката, индустрията и икономическото развитие. Критичната инфраструктура включва средства, системи и мрежи, били те физически или виртуални, които са от съществено значение за държавата, а техните нарушения и унищожение ще предизвикат обезсилващ ефект върху сигурността на държавата, националната икономическа сигурност, общественото здраве и обществената безопасност…

Автори
Стефан Хаджитодоров, Николай Павлов, Атанас Радев, Ана Соколовска, Любчо Косаре
Анотация
Статията анализира правната и стратегическата рамка за защита на критичната инфраструктура в Република България и Бившата Югославска Република Македония. Фокусът на документа е върху ролята на правната и стратегическата рамка за укрепване на устойчивостта на критичната инфраструктура в две съседни страни в Югоизточна Европа - едната от тях нов член на Европейския съюз, а другата кандидат за ЕС и НАТО. Проблемът на изследването е важен, защото защитата на критичната инфраструктура е съществен елемент от националната и регионалната политика за сигурност и в крайна сметка позволява ефективното упражняване на правата и свободите на гражданите в двете приятелски държави. Разрушаването или унищожението на системите/секторите/подсекторите на критичната инфраструктура може да доведе до колапс на държавата и обществото и спиране на техния нормален функциониран. Защитата на критичната инфраструктура е административно-управленска и оперативна дейност, която улеснява активното двустранно сътрудничество, особено в контекста на присъединяването на Бившата Югославска Република Македония към Европейския съюз и НАТО.
Година
Издание