2014 година

Международно учение:
Saber Guardian 14

Международно учение Saber Guardian 14 с участие на военни части от Американската армия в Европа (EUCOM) и Българските сухопътни войски

Военните части на Американската армия в Европа (EUCOM) и Българските сухопътни войски проведоха Saber Guardian 2014 на 31 Март 2014 г. Saber Guardian 14 е многонационално практическо учение, имащо за цел да оптимизира способностите и ангажиментите на Американската армия в Европа, с цел постигането на по-добра гъвкавост, запазване и повишаване на оперативната съвместимост на НАТО, както и улесняване на многонационално обучение.

Saber Guardian 2014 се проведе между 31-ви Март и 4 Април. В него участваха около 700 военни и цивилни служители от дванадесет държави включително Армения, Азербайджан , Белгия, България, Грузия, Молдова, Полша, Румъния, Сърбия, Украйна, Турция и САЩ, както и представители на Съюзното командване на НАТО.

Беше създаден Координационен център в Нацията домакин съвместно с представители на американската армия в Европа и Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CM&DR CoE).

Координационният център трябва да улесни инициативата за непредвидения (ситуационен) програмен мениджмънт, чрез който се планира и интегрира мнението на институции, правителствени и неправителствени организации и се дава систематизирана оценка. Въз основа на тази оценка е възможно вземането на ефективно и ефикасно решение.

Войници от американската армия в Европа и българските сухопътни войски
откриват на официална церемония Sabre Guardian 2014,
21 март 2014 г., УЧЕБНА ЗОНА НОВО СЕЛО, България

Ръководител
Екип
Период
31.03 - 4.04.2014 г.