Усъвършенстване на системата за защита при бедствия на Република България

Усъвършенстване на системата за защита при бедствия на Република България Начало Усъвършенстване на системата за защита при бедствия на Република България Предмет на анализа е системата за защита при бедствия в Република България и възможностите за нейното усъвършенстване. Предметът на изследването обхваща както Единната спасителна система, дефинирана в чл.20-22 от Закона за защита при бедствия така […]
Read More

Кризите в Балканския регион – основание за Европейски въоръжени сили?

Кризите в Балканския регион – основание за Европейски въоръжени сили? Начало Кризите в Балканския регион – основание за Европейски въоръжени сили? Почти единодушно анализаторите определят Балканите като най – конфликтната зона в Европа. Историческите факти красноречиво подкрепят това мнение. Различията и конфликтите се пораждат от редица фактори, като териториални претенции на съседните страни, етническа и […]
Read More

Правни аспекти на управлението на научните изследвания в Република България

Правни аспекти на управлението на научните изследвания в Република България Начало Правни аспекти на управлението на научните изследвания в Република България В настоящата статия се приема, че научното изследване представлява процес на систематично и задълбочено проучване върху определен предмет, при което се използва специализирана научна експертиза и се създават нови знания. ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ Автор Николай […]
Read More

Европейски въоръжени сили – фикция или възможна реалност?

Европейски въоръжени сили – фикция или възможна реалност? Начало Европейски въоръжени сили – фикция или възможна реалност? Идеята за създаване на Европейски въоръжени сили се заражда след Косовската криза от 1999 г. и започва да се дискутира по-детайлно особено след първите плахи операции в рамките на т.нар. „Обща политика за сигурност и отбрана“ на ЕС, […]
Read More

Признаци на радикализация – разпознаване с цел ранна превенция

Признаци на радикализация – разпознаване с цел ранна превенция Начало Признаци на радикализация – разпознаване с цел ранна превенция Трябва да сме наясно, че радикализмът е сложен процес. Никой не става радикалист изведнъж или по рождение. Има много фактори, които способстват или водят към радикализация. Те могат да бъдат на макро- и микро-социално ниво, както […]
Read More

Blending New-generation Warfare and Soft Power: Hybrid Dimensions of Russia-Bulgaria Relations

Blending New-generation Warfare and Soft Power: Hybrid Dimensions of Russia-Bulgaria Relations Начало Blending New-generation Warfare and Soft Power: Hybrid Dimensions of Russia-Bulgaria Relations Following Russia’s illegal annexation of Crimea in 2014 the popularity of the term ‘hybrid warfare’ increased significantly. Albeit many scholars and strate-gists have addressed this topic since the 90s, it has also […]
Read More

Emergency planning and optimizations based on dam break flood risk maps visualized with open source web-GIS tool

Emergency planning and optimizations based on dam break flood risk maps visualized with open source web-GIS tool Начало Emergency planning and optimizations based on dam break flood risk maps visualized with open source web-GIS tool The Alliance for Disaster Risk Reduction project (ALTER project) has been designed in the framework of DG ECHO external line […]
Read More

Enhancing the Resilience of Critical Infrastructures in the Republic of Bulgaria and the Former Yugoslav Republic of Macedonia: The Role of the Legal and Strategic Framework

Enhancing the Resilience of Critical Infrastructures in the Republic of Bulgaria and the Former Yugoslav Republic of Macedonia: The Role of the Legal and Strategic Framework Начало Enhancing the Resilience of Critical Infrastructures in the Republic of Bulgaria and the Former Yugoslav Republic of Macedonia: The Role of the Legal and Strategic Framework We live […]
Read More