Alter

ПРОЕКТ от 2018 г. Проект “ALTER” Алианс за намаляване на риска (ALTER) Home Corporate – English Алианс за намаляване на риска (ALTER) Проектът Алианс за намаляване на риска от бедствия, или накратко ALTER, се фокусира върху установяване на публично-частни партньорства за разбиране и справяне с рисковете от наводнения, които могат да произтичат от аварии на […]
Read More