Choose Language

Управление на знанието и на научно - изследователските способности на БАН в областта на сигурността и отбраната

Доклад на екипа на Центъра за изследване по национална сигурност и отбрана

Изтеглете
публикацията

Управлението на знанието в областта на сигурността и отбраната в БАН е процес на системно насочване и координиране на научно-изследователските продукти на академичните звена с цел засилване на научно-изследователските способности и ефективно подпомагане на националната политика за сигурност и отбрана.