Изберете език

Управление на знанието и на научно - изследователските способности на БАН в областта на сигурността и отбраната

Доклад на екипа на Центъра за изследване по национална сигурност и отбрана

Изтеглете
публикацията

Управлението на знанието в областта на сигурността и отбраната в БАН е процес на системно насочване и координиране на научно-изследователските продукти на академичните звена с цел засилване на научно-изследователските способности и ефективно подпомагане на националната политика за сигурност и отбрана.

Цели и задачи пред центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана на БАН

ст.н.с. I ст. дтн Стефан Хаджитодоров, научен секретар на БАН, и.д. директор на ЦИНСО

Изтеглете
публикацията

Едва ли има сериозна научна институция по света, която да не работи по някакав начин -пряко или косвено, за националната сигурност и отбрана на своята страна. Едва ли има армия или институции, отговорни за националната сигурност и отбрана, които да пренебрегват и да не използват националния си научен потенциал. Българската армия и Българската академия на науките не правят изключение в това отношение. Историята на тези взаимоотношения датират от дълги години, но тук ще засегна някаи аспекти на тези отношения през последните

Организация на научните изследвания в интерес на отбраната

Тодор Tагарев

Изтеглете
публикацията

В началото на ХХI век науката и технологиите играят решаваща роля за икономическото развитие и за гарантирането на националната сигурност и отбраната на Република България. Протичащата реформа в Министерството на отбраната и въоръжените сили, с чиито военнотехнически и организационни аспекти читателите на сп. “Военен журнал” са запознати подробно, се съпътства от смяна на философията и принципите на научното осигуряване на отбраната.