Изберете език

Организация на научните изследвания в интерес на отбраната

Тодор Tагарев

Изтеглете
публикацията

В началото на ХХI век науката и технологиите играят решаваща роля за икономическото развитие и за гарантирането на националната сигурност и отбраната на Република България. Протичащата реформа в Министерството на отбраната и въоръжените сили, с чиито военнотехнически и организационни аспекти читателите на сп. “Военен журнал” са запознати подробно, се съпътства от смяна на философията и принципите на научното осигуряване на отбраната.