Изберете език

Опасността от радикализация, разпознаване и превенция /част втора/.

Статия на чл.кор.проф.дтн. Стефан Хаджитодоров и Мартин Соколов от Центъра за изследване по национална сигурност и отбрана

Никой не става радикалист изведнъж или по рождение. Има много фактори, които способстват или водят към радикализация. Те могат да бъдат на макро- и микро-социално ниво, както и на индивидуално-личностно.

Опасността от радикализация, разпознаване и превенция.

Радикализацията не е лесно решим проблем. Трябват усилия и ангажираност от всички слоеве на държавата и обществото. Няма фиксиран период от време, в който радикализацията прераства в тероризъм, случаите, преобладащо, са строго индивидуални. За адекватната превенция на радикализацията в България, чуждият опит (но използван внимателно и адаптиран към нашите специфики!) може да е от огромна полза. Той трябва да бъде анализиран, систематизиран и тогава предаден на хората на първа линия и съответните служби. Като, наистина, много сложен процес радикализацията не протича по точно определена формула. Тя е динамичен и комплексен феномен, ражда се от съчетаването на индивидуални способстващи и отключващи фактори и външни притегателни фактори. Радикализацията се развива в съответна „благоприятна“ среда и „узрява“ на различни нива: микро (индивидуално), мезо (групово) и макро (обществено). Радикализирането на общественото мнение и крайните политики, както и на реториката, които допълнително внасят напрежение в отношенията между малцинствата и мнозинството, се намират в макронивото [4],[5],[6].

Цялата статия вижте тук.