Изберете език

Кризите в Балканския регион – основание за Европейски въоръжени сили?

Статия на екипа на Центъра за изследване по национална сигурност и отбрана

Фактически, Балканите са геополитическото пространство, където за първи път реално се осъществява Общата европейска политика за сигурност и отбрана (ОПСО). Именно на Балканите през 2003 г. са реализирани и първите две мисии в рамките на ОПСО.

Кризите в Балканския регион – основание ли са за Европейски въоръжени сили?

Изтеглете
публикацията

Почти единодушно анализаторите определят Балканите като най – конфликтната зона в Европа. Историческите факти красноречиво подкрепят това мнение. Различията и конфликтите се пораждат от редица фактори, като териториални претенции на съседните страни, етническа и религиозна хетерогенност (наличие на различни етнически и религиозни малцинства в тях), значителна разлика в социално – икономическото развитие и обществено – политическия живот. Голяма част от проблемите са наследство от дългия период на Османско владичество в тези страни. Факт е също, че един от най – кървавите конфликти в Европа след ВСВ беше отново на Балканите, а именно след разделянето на бивша Югославия. Въпреки присъствието на страни членки на военно – политическата организация НАТО, проблемите в района никога не са затихвали съвсем, което и до днес определя тази част от континента като „най – нестабилна“ и „най – неспокойна“. Наред със старите неразрешени проблеми понастоящем Балканите са изправени и пред нови сериозни предизвикателства за сигурността като бежанската вълна, терористични актове, организирана престъпност и т.н. Някои от рисковете са индивидуални за отделни държави, докато други са общи за групи държави или за целия регион. Рисковете за сигурността са съпътствани от такива фактори, като слаби икономики, ниски доходи, високи нива на безработица, особено сред младите, високите нива на корупция, слабости на правораздавателните и правоохранителните системи, ниско ниво на доверие спрямо държавните институции, политическа нестабилност в редица държави и други.

"Кризите в Балканския регион – основание ли са за Европейски въоръжени сили?" - списание Геополитика, бр. 4, м. Септември 2017г.