Изберете език

Европейски въоръжени сили - фикция или възможна реалност?

Статия на екипа на Центъра за изследване по национална сигурност и отбрана

Развитието на европейската интеграция води до натрупване на нови компетенции и до все по-честото поставяне на въпроса за по–силно единодействие, в т.ч. и създаването на Европейски въоръжени сили (ЕВС).

Европейски въоръжени сили - фикция или възможна реалност?

Изтеглете
публикацията

При създаването си Европейският съюз е замислен като организация за икономическо сътрудничество, за предотвратяване и преодоляване на конфликти, но не и като отбранителен съюз. Развитието на европейската интеграция води до натрупване на нови компетенции и до все по-честото поставяне на въпроса за по–силно единодействие, в т.ч. и създаването на Европейски въоръжени сили (ЕВС). Освен това съществуват множество важни вътрешни и външни заплахи и фактори, които обуславят необходимостта от създаването на ефективна и ефикасна система за сигурност и отбрана в рамките на Европейския съюз, която система да действа като единна структура. Все още съществуват редица препятствия за това, а и политическата воля не е още ясно и твърдо консолидирана. Общото убеждение е, че сформирането на подобни интегрирани въоръжени сили няма да е лесно, надали те ще бъдат факт през близките няколко години, но дебатите по същество трябва се водят интензивно за да се уточнят детайлите и преодолеят пречките, и с хоризонт към следващото десетилетие, ЕВС да станат факт. Времето за осъществяването на тази идея още не е дошло, но очевидно не е и далече.

"Европейски въоръжени сили - фикция или възможна реалност?" - списание Политика и сигурност, гр. Пловдив, бр.1, 2017 г., стр. 97-105