Изберете език

Съвременни аспекти на радикализацията

Доклад на чл. кореспондент проф. дтн. Стефан Хаджитодоров, директор на Центъра за изследване по национална сигурност и отбрана

Процесите на радикализация имат дълга история, те не са от вчера, но днес се развиват много динамично, като крайните им проявления се наблюдават в световен мащаб. По-долу ще се разгледат основно  проблемите, свързани с ислямистката радикализация, разрушителните измерения на която стават все по-видими и поставят нашите общества пред сериозни предизвикателства.

Съвременни аспекти на радикализацията

Изтеглете
публикацията

Радикализацията е свързана с процеси на поляризация и нарушаване на социалното единство в обществото. Тя е процес на отхвърляне на конституционните и законови устои на демокрацията, държавата и фундаменталните права на човека, който води до възприемането на идеологията на насилието, подпомагането и прякото участие в терористични действия. В по-ранните си етапи процесът на радикализация е обратим, което създава възможност за прилагане на широка гама от мерки, насочени към осуетяване привличането на радикализирани индивиди към терористични структури, както и за дерадикализация на бивши привърженици на антидемократични доктрини, използващи насилието като метод и/или участници в терористична дейност

"Съвременни аспекти на радикализацията" - сборник с доклади от международна научна конференция „Съвременни заплахи за сигурността на Европа”, 15 април 2016 г., гр. Пловдив: Висше училище по сигурност и икономика, стр.188-192