Изберете език

Правни аспекти на управлението на научните изследвания в Република България

Статия на д-р Николай Павлов от Центъра за изследване по национална сигурност и отбрана

Изтеглете
публикацията

Правни аспекти на управлението на научните изследвания в Република България.