Изберете език

Международно учение: Saber Guardian 14

проект от 2014

Saber Guardian 14

Военните части на Американската армия в Европа (EUCOM) и Българските сухопътни войски проведоха Saber Guardian 2014 на 31 Март 2014г. Saber Guardian 14 е многонационално практическо учение имащо за цел да оптимизира способностите и ангажиментите на Американската армия в Европа, с цел постигането на по-добра гъвкавост, запазване и повишаване на оперативната съвместимост на НАТО, както и улесняване на многонационално обучение.

Saber Guardian 2014 се проведе между 31-ви Март и 4 Април. В него участваха около 700 военни и цивилни служители от дванадесет държави включително Армения , Азербайджан , Белгия, България, Грузия, Молдова, Полша, Румъния, Сърбия, Украйна, Турция и САЩ, както и представители на Съюзното командване на НАТО.

Беше създаден Координационен център в Нацията домакин съвместно с представители на американската армия в Европа и Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CM&DR CoE).

Координационния център беше създаден, за да улесни инициативата за непредвидения (ситуационен) програмен мениджмънт, чрез който се планира и интегрира мнението на Институции, Правителствени и Неправителствени организации, и се дава систематизирана оценка, въз основа на която е възможно ефективно и ефикасно вземане на решение, което няма да причини фатални последици, което е и в основата на учението Saber Guardian 14.

Повече информация за международното учение Saber Guardian 14 може да откриете тук.