Изберете език

Годишен научен семинар на Центъра за знания за управление на риска от бедствия към Съвместния изследователски център на ЕК"

22 Април 2018

Годишен научен семинар на Центъра за знания за управление на риска от бедствия към Съвместния изследователски център на ЕК"

Научно-практическа конференция „Наука и сигурност“

02 Ноември 2017

Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН, Институтът по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика - Варна към БАН и Софийски форум за сигурност Ви канят на научно-практическа конференция „Наука и сигурност“.

Новата стара инициатива за триморието и промяната в геостратегическото значение на регионите

01 Ноември 2017

Центъра за изследване по национална сигурност и отбрана към БАН и Софийски форум за сигурност Ви канят на дискусионна кръгла маса "Новата стара инициатива за триморието и промяната в геостратегическото значение на регионите"

Проект за съвместни научни изследвания с МАНУ

01 Ноември 2017

Центърът за изследвания по националната сигурност и Македонската Академия на Науките разработват съвместен проект на тема "Разработване и експериментиране на концепции и сценарии в областта на защитата на критичната инфраструктура в България и Македония"