Изберете език

Семинар на тема „Дистанционно управляеми безпилотни системи за летателни апарати ...“

20 Април 2012

На 18 и 19 април 2012 г., FRONTEX в сътрудничество с Главна дирекция „Гранична полиция на България“ се проведе семинар на тема: „Дистанционно управляеми безпилотни системи за летателни апарати (RPAS) и опционално пилотирани въздухоплавателни средства (OPA), възможност за наблюдение на европейската граница и SAR операции“.