Изберете език

Кръгла маса „Ситуацията в Украйна и нейното отражение върху сигурността на Република България”

15 Април 2014

Центърът за изследвания по националната сигурност и отбрана към БАН и Софийски форум за сигурност организираха кръгла маса на 16 април 2014 г. (сряда) по въпросите за „Ситуацията в Украйна и нейното отражение върху сигурността на Република България”.

Гражданско-военно взаимодействие при бедствия – подготовка и отговор

12 Февруари 2014

ЦЕЛ на конференцията:

В отсъствието на закон за управление при кризи, проблемите с организацията на взаимодействието между различните институции в Българя продължава да се решава с различни поднормативни актове. Но тези документи трудно могат да изградят бъдещ административен капацитет за единодействие не само между различните институции и организации за защита, но и с партньорите от НАТО и ЕС. В тази връзка „Джордж Маршал – България“ поставя следните цели на дискусионния форум: „Гражданско-военно взаимодействие при бедствия – подготовка и отговор“.

Иновации в Гео-пространствените технологии за Устойчива и Безопасна Околна среда

10 Декември 2013

На 10.12.2013 г., ЦИНСО като партньор в проекта за Укрепване и разширяване на Офиса за технологичен трансфер участва в юбилейната конференция „Иновации в Гео-пространствените технологии за Устойчива и Безопасна Околна среда”, с участието на: Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на околната среда и водите и Българска Академия на науките и под патронажа на Н.Пр. Аник Ван Калстър, Посланик на Кралство Белгия в България.  

Интелигентната отбрана и политиката на отворени врати: Новите синергии за евроатлантическа сигурност

27 Ноември 2013

На 27 ноември 2013 г. представители на ЦИНСО взеха участие в международна конференция „Интелигентната отбрана и политиката на отворени врати: Новите синергии за евроатлантическа сигурност”, организирана от ПанЕвропа България, Института за културна дипломация - Берлин и Представителството на Европейската комисия в България, с подкрепата на НАТО.

Продължение на годишната конференция по национална сигурност, проведена на 21 и 22 октомври 2013 г.

11 Ноември 2013

Друга съвместна инициатива на ЦИНСО със Софийски форум за сигурност бе проведената на 11 ноември 2013 г. експертна кръгла по въпросите на бежанците. Кръглата маса бе продължение на Годишната конференция по Националната сигурност, проведена на 21-22 октомври с цел да се обединят административен, научен и аналитичен капацитет на страната за търсене на решения на основни проблеми на националната сигурност.