Изберете език

Кризата в Украйна: първи изводи и поуки

16 Юни 2014

Центърът за изследвания по националната сигурност и отбрана към БАН и Софийски форум за сигурност организираха кръгла маса на 12 Юни 2014 г. (четвъртък) относно „Кризата в Украйна: първи изводи и поуки за сигурността на Република България и на Черноморския Регион".

Кръгла маса „Ситуацията в Украйна и нейното отражение върху сигурността на Република България”

15 Април 2014

Центърът за изследвания по националната сигурност и отбрана към БАН и Софийски форум за сигурност организираха кръгла маса на 16 април 2014 г. (сряда) по въпросите за „Ситуацията в Украйна и нейното отражение върху сигурността на Република България”.

Гражданско-военно взаимодействие при бедствия – подготовка и отговор

12 Февруари 2014

ЦЕЛ на конференцията:

В отсъствието на закон за управление при кризи, проблемите с организацията на взаимодействието между различните институции в Българя продължава да се решава с различни поднормативни актове. Но тези документи трудно могат да изградят бъдещ административен капацитет за единодействие не само между различните институции и организации за защита, но и с партньорите от НАТО и ЕС. В тази връзка „Джордж Маршал – България“ поставя следните цели на дискусионния форум: „Гражданско-военно взаимодействие при бедствия – подготовка и отговор“.

Иновации в Гео-пространствените технологии за Устойчива и Безопасна Околна среда

10 Декември 2013

На 10.12.2013 г., ЦИНСО като партньор в проекта за Укрепване и разширяване на Офиса за технологичен трансфер участва в юбилейната конференция „Иновации в Гео-пространствените технологии за Устойчива и Безопасна Околна среда”, с участието на: Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на околната среда и водите и Българска Академия на науките и под патронажа на Н.Пр. Аник Ван Калстър, Посланик на Кралство Белгия в България.  

Интелигентната отбрана и политиката на отворени врати: Новите синергии за евроатлантическа сигурност

27 Ноември 2013

На 27 ноември 2013 г. представители на ЦИНСО взеха участие в международна конференция „Интелигентната отбрана и политиката на отворени врати: Новите синергии за евроатлантическа сигурност”, организирана от ПанЕвропа България, Института за културна дипломация - Берлин и Представителството на Европейската комисия в България, с подкрепата на НАТО.