Изберете език

Годишен научен семинар на Центъра за знания за управление на риска от бедствия към Съвместния изследователски център на ЕК"

22 Април 2018

Годишен научен семинар на Центъра за знания за управление на риска от бедствия към Съвместния изследователски център на ЕК"