Изберете език

Национална конференция "Превенция, управление и преодоляване на последствия от кризи"

17 Май 2012

По покана на „Софийски форум за сигурност“ експерти от ЦИНСО взеха участие в Националната конференция „Превенция, управление и преодоляване на последствия от кризи“, която се проведе на 17.05.2012г., в гр. София. ЦИНСО обобщи и представи опита и възможности на Българската академия на науките в разглежданата област.

Конференцията се проведе на високо ниво със специалното участие на г-н Бойко Борисов – министър-председател на Република България, г-жа Кристалина Георгиева – европейски комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи, г-н Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи и г-н Аню Ангелов – министър на отбраната.

Целта на конференцията бе да се провокира широко обсъждане на всички основни въпроси, свързани с кризите от невоенен характер, да се генерират идеи и да се начертаят практически стъпки, които да доведат до понижаване степента на риска от различни кризи, както и да се изградят способности за действие при настъпване на такива.