Изберете език

Информационен ден по приоритет Сигурност на 7-а Рамкова програма на ЕС

31 Юли 2012

На 31 юли 2012 г. в Централно управление на БАН се проведе Информационен ден по приоритет Сигурност на 7-а Рамкова програма на ЕС. Събитието бе организирано от Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) при БАН и Дирекция „Международно сътрудничество” на БАН.

Информационния ден взеха участие над 50 учени от повечето институти на БАН, от Военна Академия „Георги Раковски”, Националния Военен Университет „Васил Левски”, УНСС и др. Експерти от ЦИНСО представиха Работната програма по приоритет Сигурност за 2013 г., както и възможности за участие в научни проекти на НАТО. Директорът на ЦИНСО-БАН г-н Камен Илиев изрази твърдата воля на своя екип да осъществява общоакадемични и национални координационни функции в изследванията в областта на сигурността и отбраната.