Изберете език

Проект ALTER - последни най-нови дейности

18 Септември 2018

Обявяване на семинара за партньорски посещения и обучение през декември

Партньорите по проекта ALTER ще посетят Армения от 2 до 6 декември 2018 г., за да проведат заседания на управителния комитет и планиране. По-важното е, че посещението ще включва и курс за обучение на млади учени и специалисти в областта на намаляването на риска от бедствия.Курсът на обучение ще се фокусира върху анализа на рисковете и ще включва теми за спешна логистика, евакуация и участие на местните общности. Целият курс ще се основава на опита на европейските експерти на ALTER. Освен това ще има сесия за проектиране, внедряване и оценка на кампании за повишаване на осведомеността за по-широката общественост. Всички сесии ще бъдат отворени за местните студенти и медийни членове, а материалите за курсовете ще бъдат публикувани на уебсайта на ALTER.За повече информация се свържете с проекта на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Преглед на дейностите по проекта

На 24.01.2018 г. в Брюксел се проведе техническа среща, в която участваше ръководството на проекта, представяйки ключовите моменти на проекта ALTER на управляващия орган и ръководителите на одобрени проекти. Всички участници получиха важни инструкции за изпълнението на проекта. Първоначална среща бе организирана от водещия партньор в Атина на 12 февруари и 13 февруари 2018 г. в историческите помещения на Националната обсерватория в Атина. По време на срещата бяха обсъдени управленски, административни и технически въпроси и бе избран Управителният комитет (УК) на проекта. През юни (17-23.06.2018 г.) в Ереван се проведе среща на проекта, по време на която партньорството посети пилотните райони, където ще се проведат предвидените дейности: Район на проекта 1: Капан и Кайжаран в южния арменски район на Сиуник Район на проекта 2: Водоелектрическа инфраструктура Воаран Каскада Зона на проекта 3: Актала в северната част на Лори Заинтересованите страни изразиха своя интерес и оптимизъм, че мисията на ALTER има синергия с по-широките усилия за намаляване на риска.

Актуализации за комуникация и разпространение

Работен пакет 1 на проекта ALTER се фокусира върху комуникацията и разпространението. Този работен пакет е постигнал значителен напредък досега. Беше разработен и план за комуникация и разпространение, който определя ключовите послания, позициониращите изявления и целевата аудитория и избира подходящи инструменти и канали (включително съответните конференции и събития), за да отговорят на информационните нужди на целевата аудитория. След това корпоративната идентичност на ALTER е създадена, за да осигури обща графична линия за всички комуникационни материали. В дясно е логото на проекта, фокусна точка на графичната линия. Създаден е уебсайт на проекта, който се поддържа от Американския университет в Армения. Профили на социалните медии са създадени във Facebook и LinkedIn, за да подпомогнат по-нататък разпространението на материалите по проекта. Прессъобщение за проекта и неговите резултати, насочени към лицата, вземащи решения и политици, беше разработено на английски език и преведено на езиците на партньорите. Той ще бъде изпратен на европейската преса и на националните журналисти. И накрая, като част от продължаващите комуникационни усилия, се разработват комбинации от инструменти за комуникация, за да се разшири обхватът на проекта ALTER. През юли партньорите по проекта издадоха първата си брошура за проекти, която да бъде разпространена чрез партньорите по проекта. Прочетете листовката тук. Този бюлетин също е част от тези усилия.

Най-добри практики за подобряване на устойчивостта

Работен пакет 2 на проекта ALTER се фокусира върху откриването и прилагането на най-добрите практики, свързани с целите на проекта ALTER. След учебното посещение през юни 2018 г. партньори - под ръководството на Европейския университет на Кипър - започнаха да работят по най-добрите практики от цял свят по отношение на:

 • Провалът(скъсването на язовирната стена) на язовирите и последвалите наводнения
 • Управление на язовирите, за да се избегне замърсяване по време на наводнения
 • Управление на риска от наводнения, включително ранно предупреждение и евакуация
 • На полеви упражнения, планиращи да симулират реални аварийни ситуации
 • Изграждане на капацитет на местните общности
 • Публично-частно сътрудничество в областта на предотвратяването, подготовката и управлението на наводненията

Най-добрите практики, свързани с тези въпроси, ще бъдат идентифицирани, събрани и анализирани подробно. Подборът, адаптирането и приемането от арменските власти и ключовите заинтересовани страни ще бъдат улеснени чрез въпросници и подготовка от партньорите.

Повишаване на локалните компетенции за устойчивост

Работен пакет 2 на проекта ALTER е насочен към повишаване на устойчивостта на местните общности чрез публично-частни партньорства (ПЧП), малки упражнения и обучение. Работата е насочена към частни компании, които притежават или управляват язовири, разположени в районите Syunik и Lori в Армения, и местните общности в регионите, които са изправени пред рискове, свързани с тези язовири. От началото на проекта партньорите по проекта започнаха процеса на комуникация и сътрудничество със съответните партньорски компании. По време на тези първоначални срещи партньорите по проекта подчертаха значението на оптимизирането на сътрудничеството между публичния и частния сектор за повишаване на устойчивостта на общностите. Кратък преглед на напредъка по отношение на сътрудничеството с всяка компания е по-долу:

  • ContourGlobal Hydro Cascade, CJSC

По време на срещи с партньори за управление на компанията обсъдиха новоразработения план за действие при извънредни ситуации на компанията и как тя се отнася до по-широките инициативи на арменските власти. Като част от плана компанията разработи проучване на язовирната безопасност и гражданските съоръжения на каровата водноелектрическа канализация във Vorotan. Изследването е оценка на изтичането и въздействието на язовирната стена в Vorotan Cascade и е изготвена от немската компания Fichtner Engineering and Consulting Company , И двамата партньори по проекта и компанията се съгласиха, че проучването трябва да бъде предоставено, за да се засилят усилията за защита на местното население. Дружеството също така се интересува от участието си в обучението на ALTER и дейностите за упражнения с малък мащаб, особено тези, свързани с внедряването на системи за ранно предупреждение.

  • Zangezur Copper Molybdenum Combine, CJSC

Проектът беше приветстван от компанията като част от продължаващите усилия за подобряване на връзките между публичния и частния сектор, тъй като се отнася до защитата на населението и устойчивостта. Компанията изрази интерес и желание да участва в изпълнението на проекта. Като начална стъпка компанията ще предостави технически данни за условията на резервоара Geghi, за да проучи възможността за монтиране на сеизмични сензори върху язовира.

  • Капан Минно-преработвателно предприятие, CJSC

Като цяло компанията се интересува от сътрудничеството, особено в участието на своя персонал в обучения и упражнения.

  • Предприятие за добив и преработка - Akhtala, CJSC

Преговорите с номинирания директор все още са в ход.

Актуализации на системите за WebGIS

Oкончателният работен пакет на ALTER включва разработването на WebGIS система за използване от лицата, отговорни за вземането на решения на национално и местно ниво в Армения. По време на посещението на място в Истанбул експерти от БАН и Американския университет в Армения се срещнаха, за да обсъдят следващите стъпки за разработването на уеб-ГИС, която предоставя анализ на риска от наводнения за хората, вземащи решения в Армения. Експертите обсъдиха предимствата и недостатъците на платената GIS система като ArcGIS онлайн срещу отворен код, базиран на Linux опция. Предвид опасенията, свързани с устойчивостта, е решително, че сървърът ще използва платформа с отворен код. Освен това екипът обсъди какво ще бъде включено в WebGIS. Предвид наличните данни за анализ, екипът реши да съсредоточи системата върху пилотния случай на резервоара Geghi в Syunik Marz. Този сайт беше избран поради механичния провал на преливника на язовира през 2012 г. Докато проблемът с преливника благодарение не предизвика катастрофа, свързаните данни за потока ще позволят на екипа да анализира какво може да се случи по време на по-значимо събитие. От визитата през юни екипът е достигнал до Арменецската хидрометеорологична служба на арменското Министерство на извънредните ситуации за данни, свързани с пилотните обекти на ALTER. Първоначалният отговор на тези партньори от публичния сектор е положителен и екипът се надява да разполага с всички необходими данни до края на 2018 г.

Learn more about ALTER on: http://alter-project.eu