Изберете език

Проект за съвместни научни изследвания с МАНУ

01 Ноември 2017

Центърът за изследвания по националната сигурност и Македонската Академия на Науките разработват съвместен проект на тема "Разработване и експериментиране на концепции и сценарии в областта на защитата на критичната инфраструктура в България и Македония"

Проектът има пряка връзка с осъществяването на приложни научни изследвания, включително на развойна дейност и експерименти в областта на защитата на населението и критичната инфраструктура.Специален приоритет в научно-изследователската работа ще бъде разработването и експериментирането на концепции (Concept development and experimentation - CDE), което се утвърждава като много перспективен научен метод както в НАТО, така и в Европейския съюз.

Основен мотив за партньорството е взаимния интерес на БАН и МАНУ в общите научноизследователски и приложни проблеми в двете страни по отношение на защитата на населението и обектите от критичната инфраструктура, като се предвижда съвместно кандидатстване за съфинансиране от различни международни източници като ЕС, НАТО и др.

Във връзка с реализацията и подготовка на идеен проект за бъдещо кандидатстване беше проведена работна среща с партньорите от МАНУ в гр. Скопие, република Македония.