Изберете език

България през призмата на дискусиите на Мюнхенската конференция за сигурност 2016

14 Март 2016

Центърът за изследвания по националната сигурност и отбрана към БАН и Софийски форум за сигурност организираха кръгла маса на 10 Март 2016г. (четвъртък) на тема „България през призмата на дискусиите на Мюнхенската конференция за сигурност 2016“.

Участниците в кръглата маса, сред които представители на Министерството на отбраната, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, експерти от държавни агенции, неправителствени организации и академични среди, обсъдиха средата на сигурност и нейното влияние върху България.

Дискусията се проведе на закрити врати по правилата на Chatham House. Организирането на подобни кръгли маси, показаха продуктивността на подобен подход при анализ на комплексни ситуации. Основната им цел е изготвянето на обективен и експертен доклад, който да помогне при вземането на решения и изготвянето на нормативни документи на управленско ниво.

Снимки от кръглата маса: