Изберете език

Заседание на Индустриалния форум

10 Октомври 2014

На 10 октомври 2014г. в резиденция „Бояна“ се проведе четвъртото заседание на Индустриалния форум. То беше открито от президента и върховен главнокомандващ въоръжените сили на Република България Росен Плевнелиев. По време на заседанието бяха разгледани възможностите, процедурите и подходите за участие на българската отбранителна индустрия и научноизследователската общност в проекти, реализирани от агенциите на НАТО и ЕС.

Участие в заседанието взеха: помощник-генералният секретар на НАТО по отбранителна политика и планиране Хайнрих Браус; министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов; министърът на отбраната Велизар Шаламанов; генералният мениджър на Агенцията за комуникации и информация на НАТО Коен Гийсбърс; генералният мениджър на Агенцията на НАТО за поддръжка Майк Лайдън; заместник-главният изпълнителен директор на Европейската агенция по отбрана Рини Гоос; председателят на Инвестиционни комитет на НАТО полковник Константин Нестеров; представители на държавни институции, на българската отбранителна индустрия и научноизследователския сектор, работещ в областта на сигурността и отбраната.

Акцент по време на форума беше поставен върху приетата с решение на Министерски съвет национална програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“. Разгледани бяха възможностите за нейното ресурсно осигуряване и участието на българската отбранителна индустрия и агенциите на НАТО и ЕС в нейната реализация.

В подкрепа на форума, на 09.10.2014 г. бе проведен Индустриален ден, по време на който участниците бяха запознати с практико-приложните аспекти при участие в проекти ръководени от агенциите на НАТО и ЕС.

Екипът на ЦИНСО - БАН взе участие във форума на 09 Октомври с тема: Научно-изследователските способности на Българска академия на науките в областта на сигурността и отбраната. Директорът на Центъра за изследване по национална сигурност и отбрана представи възможностите и компетенциите на БАН в областта на отбраната и сигурността.

По време на мероприятието беше предоставена възможност на българските фирми да представят своята дейност пред представителите на агенциите на НАТО и ЕС, чрез организирането на информационни щандове (рекламни плакати, брошури и други).

Всички брифинги и доклади от двата дни на мероприятието могат да бъдат намерени тук.

Снимки от Индустриалния форум: