Изберете език

Ситуацията в Ирак

18 Юли 2014

Очаквайте
отчета скоро

На 17 юли 2014 г. БАН бе домакин на кръгла маса относно кризата в Ирак. Тя беше организирана от Центъра за изследвания по националната сигурност и отбрана към БАН и от Софийски форум за сигурност.

Над 40 представители на държавни структури, на неправителствени организации и специалисти по въпросите на националната и международната сигурност дискутираха причините и сценариите за развитие на кризата в Ирак и нейното отражение върху други страни и процеси. Специално внимание бе отделено на възможното влияние на кризата в Ирак върху сигурността на България.

Подобно на предните дискусии и тази се проведе по правилата на Chatham House. Продуктивността на подобен подход при анализ на комплексни ситуации има за цел да стимулира експертите да изразят свободно експертното си мнение, на база на което да се изготви обективен и експертен доклад, който да помогне при вземането на решения и изготвянето на нормативни документи на управленско ниво.

Съгласно установената практика, обобщен материал от дискусията ще бъде изпратен на всички държавни институции в България, имащи отношение към формирането на политиката за сигурност и външната политика на страната.

Снимки от кръглата маса: