Изберете език

Кризата в Украйна: първи изводи и поуки

16 Юни 2014

Изтеглете
отчета

Центърът за изследвания по националната сигурност и отбрана към БАН и Софийски форум за сигурност организираха кръгла маса на 12 Юни 2014 г. (четвъртък) относно „Кризата в Украйна: първи изводи и поуки за сигурността на република България и на Черноморския Регион". Инициативата за организиране на кръглата маса бе породена от динамиката на отношенията във връзка с кризата в Украйна, които изискват постоянно наблюдение и многоаспектен анализ. Тази Кръгла маса е продължение на предишната от 16 Април 2014г., когато бяха засегнати основните тенденции и аспекти на кризата в Украйна и отражението им върху сигурността в Република България.

За участие бяха поканени представители на различни министерства и агенции, представители на академичните среди, неправителствени организации, изследователски институти и специалисти по националната и международната сигурност.

Дискусията се проведе на закрити врати по правилата на Chatham House. Организирането на подобни кръгли маси, показаха продуктивността на подобен подход при анализ на комплексни ситуации. Основната им цел е изготвянето на обективен и експертен доклад, който да помогне при вземането на решения и изготвянето на нормативни документи на управленско ниво.

Снимки от кръглата маса: