Изберете език

Иновации в Гео-пространствените технологии за Устойчива и Безопасна Околна среда

10 Декември 2013

На 10.12.2013 г., ЦИНСО като партньор в проекта за Укрепване и разширяване на Офиса за технологичен трансфер участва в юбилейната конференция „Иновации в Гео-пространствените технологии за Устойчива и Безопасна Околна среда”, с участието на: Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на околната среда и водите и Българска Академия на науките и под патронажа на Н.Пр. Аник Ван Калстър, Посланик на Кралство Белгия в България. 

Официални гости на събитието бяха: Председателят на БАН, акад. Стефан Воденичаров, акад. Благовест Сендов, Министърът на икономиката и енергетиката, Министърът на околната среда и водите, Посланикът на Кралство Белгия в България, Президентът на Белгия-България-Люксембург Бизнес клуб и други официални лица които отправиха приветствени слова към аудиторията.

Директорът на Офиса за трансфер на технологии (ОТТ), г-н Камен Илиев, изнесе презентация с която представи ОТТ, способностите и резултатите на БАН в областта на иновациите и гео-пространствените технологии.