Изберете език

Националната сигурност: актуални въпроси, подходи, решения

22 Октомври 2013

На 21 октомври 2013 г по съвместна инициатива на Софийски форум за сигурност и ЦИНСО – БАН се проведе дву дневна конференция „Националната сигурност: актуални въпроси, подходи, решения”. Форумът откри Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров. Официални гости на конференцията бяха Президентите на Република България – Росен Плевнелиев, Петър Стоянов /1997 - 2002/ и Желю Желев /1990 - 1997/, които направиха изказвания в началото на форума. Сред официалните гости бяха и представители на Българската православна църква.

Целта на конференцията бе да анализира рисковете и заплахите за националната сигурност, механизмите и организацията за справяне с тях. Във фокуса на изказванията и дискусиите бяха проблемите, свързани с тероризма, миграцията, регионални конфликти, демографията, въпросите на образованието, състоянието на науката и т.н. Беше направен и преглед на състоянието на сектора за сигурност и способностите на изградената организация за неутрализиране на рисковете и заплахите за сигурността и ресурсната осигуреност на сектора за сигурност.