Изберете език

Продължение на годишната конференция по национална сигурност, проведена на 21 и 22 октомври 2013 г.

11 Ноември 2013

Друга съвместна инициатива на ЦИНСО със Софийски форум за сигурност бе проведената на 11 ноември 2013 г. експертна кръгла по въпросите на бежанците. Кръглата маса бе продължение на Годишната конференция по Националната сигурност, проведена на 21-22 октомври с цел да се обединят административен, научен и аналитичен капацитет на страната за търсене на решения на основни проблеми на националната сигурност.

В кръглата маса взеха участие представители на МВнР, МВР, ДАНС, Държавната агенция за бежанците, Сдружението на общините, на БАН и на неправителствения сектор. Дискусиите обхванаха два кръга въпроси: прогнози за развитието на бежанския проблем в краткосрочен и дългосрочен план, механизмите за намаляване на бежанския натиск към страната и международното сътрудничество. Вторият кръг въпроси бе свързан с предложения за политики и мерки за действие по отношение на вече влезлите на територията на страната лица.

След кръглата маса в БАН се състоя пресконференция, в която взеха участие Йордан Божилов, Софийски форум за сигурност, проф. Стефан Хаджитодоров, ЦИНСО – БАН и комисар Йотко Андреев, заместник-директор на дирекция „Миграция”, МВР.