Изберете език

Участие на ЦИНСО-БАН в Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

08 Май 2019

Участие на ЦИНСО-БАН в Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“