Изберете език

Copernicus Hackathon Bulgaria

ALTER

нови актуализации

Срещи на място

по проект ALTER

Кибер сигурност и енергийна сигурност

Интегриран подход към Кибер сигурността

Годишен научен семинар на Центъра за знания за управление на риска от бедствия към Съвместния изследователски център на ЕК"

Първа среща по проекта "ALTER"

Триморието

новата стара инициатива

Кръгла маса

09.11.2017г. БАН

Наука и сигурност

научно-практическа конференция

28.11.2017г. БАН

Сътрудничество с МАНУ

Кръгла маса

България и Мюнхенската конференция от 2016г.

Семинар

Кибер сигурност

Индустриален форум

09-10 Октомври 2014г.

Ситуацията в Ирак

Кризата в Украйна:

първи изводи и поуки

Ситуацията в Украйна

отражение върху сигурността на

Република България

Гражданско-военно взаимодействие при бедствия

подготовка и отговор

Иновации в Гео-пространствените технологии за Устойчива и Безопасна Околна среда

Интелигентната отбрана и политиката на отворени врати

Новите синергии за евроатлантическа сигурност

Европейски съюз и Близкия изток:

гледната точка на Иран

Националната сигурност:

актуални въпроси, подходи, решения

Информационен ден

Информационен ден по приоритет Сигурност на 7-ма Рамкова програма на ЕС

Национална конференция

Превенция, управление и преодоляване на последствия от кризи

Семинар на тема

Дистанционно управляеми безпилотни системи за летателни апарати (RPAS)...

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3

Участие на ЦИНСО-БАН в Национална научна…

Участие на ЦИНСО-БАН в Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска ...

Първият в България хакатон по европейската програма за наблюдение на Земята – "Copernicus"

Първият в България хакатон по европейска…

Първият в България хакатон по европейската програма за наблюдение на Земята – "Copernicus"

Проект ALTER - последни най-нови дейности

Проект ALTER - последни най-нови дейност…

Проект ALTER - последни най-нови дейности

Проект ALTER - междинен отчет

Проект ALTER - междинен отчет

Проект ALTER - последни най-нови дейности

ALTER провежда първите посещения на място в Армения

ALTER провежда първите посещения на мяст…

p>Екипът ALTER провежда първите посещения на място в Армения

Международна конференция "Енергийна сигурност на Югоизточна Европа и Национална сигурност"

Международна конференция "Енергийна…

Международна конференция "Енергийна сигурност на Югоизточна Европа и Национална сигурност"

Интегриран подход към Кибер сигурността

Интегриран подход към Кибер сигурността

Интегриран подход към Кибер сигурността

Балканите на ръба към собствен историчес…

Балканите на ръба към собствен исторически пробив!

Годишен научен семинар на Центъра за знания за управление на риска от бедствия към Съвместния изследователски център на ЕК"

Годишен научен семинар на Центъра за зна…

Годишен научен семинар на Центъра за знания за управление на риска от бедствия към Съвместния изслед...

Кои смe ние

Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО), основан през 2002 г., подпомага, координира и организира изследванията по сигурността и отбраната в рамките на БАН. Дейността на Центъра е фокусирана върху предоставяне на информация до институтите и лабораториите на БАН, изследователски групи и отделни учени за потребностите и програмите на потенциални потребители, възможностите за двустранно и многостранно сътрудничество в рамките на НАТО и Европейския съюз.

За постигане на своите цели ЦИНСО поддържа тесни контакти с всички основни потребители в България – Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на извънредните ситуации, Главна дирекция “Национална служба Гражданска защита”, Военна академия „Г.С. Раковски” и други.